På generalforsamlingen i ACBB A/S blev regnskabet og beretning for 2019 gennemgået for de fremmødte aktionærer, som trodsede sommervarmen på Restaurant Address.

Det var med stor tilfredshed at vi kunne fremlægge årets resultat, som trods en beskeden opstart på DKK 6 millioner i startkapital og en start dato per 23. maj 2019 udviste et solidt overskud på DKK 4.507.219 og en egenkapital ultimo 2019 på DKK 38.342.749.

Det vidner om et flot investeringsresultat, men også om solid og stigende opbakning fra nye såvel som eksisterende aktionærer.

Den formelle del af generalforsamlingen blev efterfulgt af en præsentation af Porteføljemanager og bestyrelsesmedlem, Peter Steen Hildebrandt, der gennemgik forventningerne til Biotek sektoren i 2020 og frem. Også dette år ser indtil videre fremgangsrigt ud og den langsigtede investeringsstrategi er nu fuldt udmøntet hvorfor han forventede at årene frem bliver endnu bedre end 2019.

Vi takker alle de fremmødte for et vellykket arrangement med mange gode spørgsmål og debat.