Globale Aktier

Advice Capital Globale investerer i globale børsnoterede Large Cap aktier. Vi har en investeringsstrategi med fokus på stabile vækstaktier med en stærk markedsposition og en handlekraftig og dynamisk ledelse.

Porteføljen består primært af stabile vækstaktier, der er kendetegnet ved at have en stærk markedsposition og en handlekraftig og dynamisk ledelse. Hvert selskab udvælges nøje på baggrund af vores forventning til selskabernes fremtidige værdiforøgelse, samt det langtsigtede afkastpotentiale.

Vi anbefaler, at investor gør sig bekendt med Central Investorinformation, som kan findes på foreningens hjemmeside, eller downloades direkte via dette link.

Investeringsforeningen er velegnet til investorer, der investerer med både pensions- og frie midler samt selskaber med en mellem til lang investeringshorisont.

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

image

Advice Capital Globale investerer i en global aktieportefølje med fokus på valueaktier og lavt prisfastsatte vækstselskaber af høj kvalitet med en global tilgang. Målet er at opnå det bedst mulige risikojusterede afkast.

Det tilbyder vi

Ægte aktiv forvaltning

Globale aktier

Vækstaktier

3-7% afkast om året

Langsigtet værditilvækst

Lav risiko

Valueaktier

Første års afkastmål indfriet med afkast på 7,004 % efter alle omkostninger.

Posts not found

Foreningsandele kan købes direkte i markedet via netbank med ISIN-koden DK0060696656 (kortnavn INIACG).

Max Fjellerad