Månedsrapport august

Månedsrapport August 2022

Afkastet for fonden i august blev +9% til kurs 132,83

Hvad skete der i august?

Porteføljen leverede et positiv afkast på 9% i august, mens benchmarkindekset XBI steg med 3,2%. Mønstret i XBI var også en stigning i første halvdel af august, som blev afløst af et pænt fald henimod slutningen af måneden, da rente- og inflationsfrygten igen fik tag i markedet. Ikke mindst i forbindelse med, at den amerikanske FED-chef Powell talte stærkt for renteforhøjelser – også på bekostning af de private forbrugere, som er så væsentlig en del af den amerikanske økonomi.

Når der er uro på markedet, ved vi, at biotech historisk har været blandt de aktier, der stod først for, når der skulle uddeles kursfald. Det var dog ikke tilfældet for fonden som generelt så en stærk måned for kommerciel biotek i august måned.

På den regulatoriske front så vi, at en reform af medicinpriserne blev vedtaget i den amerikanske kongres, men denne gang med mindre efterfølgende markedsuro. Hovedpunkterne i reformen er en gradvis indfasning af Medicare’s ret til at forhandle priser på de største og bedst sælgende lægemidler, som har været på markedet i en årrække. Man begynder med de 10 største lægemidler i 2026 og planen er herefter at åbne for de næste 10 på listen i 2027 og 10 mere i 2028 og så fremdeles. Med vort fokus på nye og banebrydende lægemidler indenfor cancer og sjældne sygdomme er fonden ikke idag eksponeret mod eventuelle følger af prisreformen, men vi vil gerne eksponeres senere hen, da det vil betyde at vi har ramt de største af fremtidens lægemidler. Genmabs Darzalex vil kunne komme i spil indenfor reform rammerne i 2026, men det er vores vurdering at det kun er omkring 5% af omsætningen der rammes.

Fondens outperformance i august kunne henføres til en række positive bevægelser i den kommercielle del af porteføljen, samt vores aktive trading i CRISPR. Som vi skrev i sidste månedsrapport har vi solgt ud af det seneste opkøb (LaJolla) og sat provenuet i nye selskaber.

I det hele taget har august været mere aktiv end de forudgående måneder, og vi benyttede også den solide stigning i 1. halvdel af august til at hjemtage profit i nogle af de selskaber, som var løbet allerhurtigst. Her kan f.eks. nævnes Eiger, G1 Therapeutics og selskaber indenfor CRISPR, samt en mindre reduktion i porteføljens største positioner og tilsvarende øgning i midterfeltet med særligt fokus på de kommercielle selskaber.

Vi tilføjede 3 nye selskaber til fonden i august måned. 2 af dem har kommercielt salg allerede på op til 200 mio. USD, mens det sidste netop har indgået en væsentlig partneraftale med et af verdens største pharmaselskaber.

I september måned forventer vi en FDA-godkendelse til Heron Thereapeutics, som dermed får udvidet produktpaletten. Vi venter også nye NASH-data fra et andet af fondens selskaber. Når vi taler NASH (fedtlever) er vi af erfaring et godt ude på risikoskalaen, og vi har derfor valgt at positionere os i et selskab med en stor kassebeholdning og kommercielt salg allerede, således at dårlige NASH-data ikke må forventes at have stor negativ betydning på den lange bane. Selskabet handles iøvrigt til sin kassebeholdning så vi mener risk/reward står i et attraktivt forhold.

September måned byder også på den europæiske pendant til kræftlægekonferencen ASCO, idet den årlige ESMO-konference løber af stablen. Det er altid en yndet lejlighed at fremlægge nye kliniske data i forbindelse hermed. Lige præcis i år har vi dog ikke de helt store forventninger til ESMO, men der er en håndfuld af fondens selskaber, som vil aflægge nye data.Til gengæld kunne konferencen godt være startskuddet på en ny runde tilnærmelser mellem biotek og pharma med henblik på opkøb.

Fonden ligger ultimo august eksponeret 71% mod kommerciel biotek, hvilket er en tilfredsstillende andel, selvom vi fortsat er på udkig efter selskaber med $100-200 mio. omsætning i årligt salg, der ligger godt til overtagelser af big pharma.

Vi er i en generel bevægelse indenfor porteføljen hvor vægtningen gradvist vil bevæge sig op mod midcap segmentet.

Der var i starten af måneden flere opkøb fra. Amgen, Roche og Gilead. De seneste par uger har ikke budt på store M&A transaktioner, og den på rygteplanet mulige transaktion mellem Merck og Seagan ser nu ud til at være gået i stå, hvilket kan bane vejen for at Merck går andre veje, for forude venter stadig den helt samme grundlæggende kendsgerning som gælder for alle de store pharmaselskaber:

Nemlig kravet om at sikre fornyelsen i produktporteføljen, da de kommende 10 år byder på store patentudløb på lægemidler, der samlet set sælger for 40 mia. USD om året. Dette omsætningstab skal afbødes via opkøb eller egenudvikling af nye produkter.

I både 2021 og 2022 har antallet af opkøb været under gennemsnittet, men efterhånden som corona er aftaget og værdiansættelserne er banket i bund, er det vores forventning, at vi vil se mange opkøb de næste 6 måneder.

Regnskabssæsonen for 2. kvartal / 1. halvår er nu slut og den stærke performance blandt vore porteføljeselskaber fortsætter.

Afkastet for fonden er nu positivt for året, mens XBI-indekset havde tabt 25% ved månedens udgang. Det placerer fonden blandt de bedste biotekfonde i verden.

Vi forventer øget opkøbsinteresse i de kommende måneder – og vi venter vanen tro 1-2 nye opkøb i vores portefølje.

Køreplanen for fondens børsnotering er fastlagt til at tegningsperioden løber fra d. 28. september – 11. oktober 2022.

Det repræsenterer en betydelig milepæl for os og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke vores eksisterende investorer for meget flot opbakning ved vores ekstraordinære general forsamling 5. september.

Vi er taknemmelige for den betydelige tillid alle de tidlige investorer i biotek fonden har vist os og glæder os til at investeringsstrategien nu vil møde et større publikum. Vi er også derhenne i modenheden i porteføljesammensætningen at de næste 3 år med fortsat kommerciel udrulning bliver særdeles spændende for fondens afkast. Vi har så at sige sået i 3 år og høsten er nu på vej for de selskaber som er på vej ud af den allerførste del af lanceringsfasen.

Fonden er et godt supplement til både en passiv og aktiv portefølje, og kan i forbindelse med børsnoteringen helt uden besvær også købes til f.eks. pensionsdepoter. Kursen er fastsat til 100,5.

Tegningslisten er nu offentliggjort på Advicecapital.eu hvor den kan downloades her. Den kan ikke afleveres til banken før 28. september.

 

Assets under management
62M

kurs ultimo
132,83

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Pharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Månedsrapport august