Månedsrapport Juni 2019

Trods volatilitet og stor kontant andel leverer vi et solidt afkast i juni

Høj volatilitet præger biotek aktierne i USA

Advice Capital Breakthrough Biotech A/S blev stiftet 24. maj, hvor de første selskaber blev købt. Vi befinder os stadig i opbygningsfasen og ligger nu 56% investeret og 44% kontant.

Opstarten har været præget af store udsving i mange af vores aktier. Volatilitet specielt i amerikansk biotek er normalt men den geopolitiske situation vi befinder os i leverer en ekstra dimension med dertil hørende øgede kursudsving.

For fonden har det givet en række gode muligheder for at placere midler i selskaber til en billig pris.

Fondens strategi er at investere i modne biotek selskaber, det vi populært kalder “blåstemplet biotek”

I skrivende stund ligger vi med 3 ud af 4 selskaber der allerede har et -eller flere- produkter på markedet. Det mener vi giver et langt bedre afkast og mindre risiko for investorerne.

Derudover har vi som udvælgelseskriterium at selskaberne har opnået regulatorisk medvind fra myndighederne, primært i form af breakthrough designation.

Vi afrapporterer nøgletal og afkast ude i højre kolonne hver måned samt sammensætningen af porteføljen fordelt på type og sygdomsindikation.

Det bør give et godt overblik over vores fokus på kommercielle biotekselskaber indenfor kræft, genterapi og sjældne sygdomme.

Fuldt investeret i løbet af august

Fonden tæller nu 23 selskaber, hvoraf kun 1 er europæisk. Vi forventer at være fuldt investeret i fonden i løbet af et par måneder. Vores afkast før omkostninger var 4,68% hvilket er tilfredsstillende set i lyset af at vi i gennemsnit var 35% investeret i perioden.

Asco – den vigtigste begivenhed på året

I år var Asco præget af mange nye selskaber uden at et enkelt selskab stjal al opmærksomheden, men der var dog nogle enkelte virksomheder, blandt andet BTD selskaber, som fik stor opmærksomhed. Vi har taget positioner i 2 af dem. ASCO er den absolut største og vigtigste begivenhed indenfor kræftforskning og peger ofte i retning af fremtidige lægemidler med stort potentiale. Genmab har i mange år leveret masser af poster præsentationer på Darzalex. 

Vi befinder os i, hvad vi mener er 3. fase indenfor kræftforskningen, hvor selskaberne nu kombinerer Immuno-Oncology med andre stoffer i forskellige triple kombinationer. Der er en stor underskov af nye selskaber der skal levere de nye inhibitorer til markedet og det giver mange meget interessante fremtidige investeringsmuligheder. Fonden kommer til at investere i de mest lovende af dem.

Blåstemplet Biotek på Restaurant Address

Vi præsenterede i løbet af måneden for første gang vores koncept om “blåstemplet biotek” for professionelle investorer hvor vi gennemgik modellens analytiske baggrund, historisk data og hvilket perspektiv vi investerer i.

 La Jolla Pharmaceuticals bidrog pænt til vores afkast

Et af vores selskaber steg mere end 125% i løbet af 2 dage fra 5,4 til 12,86 da man annoncerede positive fase 2 resultater. Det er et selskab som har et produkt på markedet og hvor vi ventede en europæisk godkendelse af Giaprezza. Den europæiske anbefaling fra CHMP kom på månedens sidste dag og vi forventer at Giaprezza, som var den eneste nye medicin der blev godkendt på CHMP mødet,  bliver tilgængelig snart for europæiske patienter.  La Jolla Pharmaceuticals er et type eksempel på de selskaber vi ligger med i porteføljen, et kommercielt biotek selskab med stort kurspotentiale. Vi glæder os til at følge selskabet på længere sigt, selvom vi forventer at der kan komme en emission, hvorfor vi aktivt balancerer vores eksponering.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
10 M

Afkast før omkostninger
4,68%

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Juni 2019