Månedsrapport Juli 2019

Fortsat udbygning af positioner. Nu 60% investeret.

IPI-modellen, handelskrig og canadisk import trykker biopharma

  1. Afkast for juli blev negativt med 3,9% i juli fra kurs 124 til 119,1.
  2. Det store enkelt stående tema var den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina og generelt en forværret geopolitisk situation med en række politiske temaer der bringer markedet i risk-off humør.
  3. Vores biotekselskaber præsterede salgsvækst på gennemsnitligt 62% i kvartalet.
  4. Makro temaerne påvirker kurserne, men ikke udviklingen eller potentialet i vores selskaber.

Særligt for pharma var juli måned præget af den amerikanske regerings forslag om at ændre tilskuddet for medicin. Forslaget, som går under navnet “”International Pricing Index” (IPI)”, vil ændrer måden at beregne medicin støtten således at  USA ikke længere vil bruge et gennemsnitligt verdens indeks, men derimod de billigste landes pris.

Sigtet er særligt at få bugt med den store pris forskel mellem Canada og USA. Forslaget er også fulgt op med en trussel om at importere medicin direkte fra Canada.

IPI forslaget er projekteret til at spare $17 milliarder over en 5-årig periode med mulig start i foråret 2020. Det kan lyde af meget og har trykket kurserne i juli måned, men samlet set er der tale om en brøkdel af medicinudgifterne i USA. Det har derfor kun indvirkning på stemningen.

Det er uvist hvordan dette vil udspille sig lovgivningsmæssigt, da der vil være en proces fra præsidenten giver en eventuel executive order til at kongressen tager stilling til en egentlig krævet lovændring. Derefter er der også den tekniske implementering af aftalen og medicinalindustrien navigering efterfølgende.

Så forslaget er ikke noget der får betydning på den korte bane og som selv hvis fuldt udrullet kun vil have marginal indvirkning på indtjeningen.

Medicinalbranchen har en historik for at ende som langsigtet vinder. Det tror vi ikke ændrer sig.

Den offentlige debat har ramt alle biopharma selskaber med fald til følge. Da selskaberne falder uanset deres selskabs specifikke udvikling giver det optimale muligheder for at øge fondens eksponeringer.

Vi har valgt disciplin fremfor opportunisme og fortsat arbejdet med at udvide porteføljen fra 23 til 26 selskaber. Vi afventer selskabernes kvartalsrapporter i august for at tage stilling til hvert enkelt selskab og vores vægtning i dem.

Her lidt inde i august kan vi konstatere at vores portefølje selskaber præsterer flot gennemsnitlig salgsvækst på 62%, hvorfor vi i august selektivt har udbygget vores positioner i de bedste af dem.

Vi har i porteføljen et par selskaber der handles en del under deres kontantbeholdning, hvilket historsk set har været et godt entry point for investering.

Vi har øget vores eksponering moderat mod cancer som nu udgør 60% af vores portefølje. Når vi er fuldt investeret ved udgangen af august så forventer vi at cancer udgør en endnu større andel af vores portefølje.

Vi ser grundlæggende uroen på markedet som fordelagtig fordi vi kan opbygge en kvalitetsportefølje af selskaber med stærk salgsvækst til en fordelagtig pris da mange investorer går ud af biopharma aktier når der er Risk-off sentiment i markedet.

Hovedparten af vores selskaber befinder sig i en transformativ fase fra forskning til lægemiddel salg, som er det afgørende værdiskabende spring for selskabets værdi.

8 af selskaberne har fået BTD i 2019, så porteføljen er bygget op til at levere attraktive fremtidige afkast.

Vi forventer fortsat at være fuldt investeret ultimo august.

Fonden kort fortalt

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
11,5 M

Afkast før omkostninger (ÅTD)
0,68%

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Juli 2019