April Månedsrapport

Månedsrapport april 2020

Afkastet for fonden var 23% til kurs 138,41.

Hvad skete der i april?

April måned blev en flot måned for aktier i almindelighed og for vores biotekfond i særdeleshed. Vores omlægning i forrige måned gav fuld upside-deltagelse i small cap segmentet. Der var et bredt rebound i stort set samtlige af vores selskaber i porteføljen.
I maj måned vil selskaberne afrapportere deres kvartalsresultater, hvor vi ser frem til et stærkt nyhedsflow (læs længere nede).
Vores handelsaktivitet steg markant i april med omkring 10-20 handler dagligt i samtlige selskaber. Vi havde en grundlæggende handelstaktik ovenpå vores underliggende fundamentale BTD-strategi, der betød, at vi handlede trading-positioner frem og tilbage i næsten samtlige selskaber flere gange i løbet af april.
Det har givet fonden et væsentligt afkast og bragt den gennemsnitlige anskaffelseskurs i hvert selskab ned. Kun i et enkelt selskab er anskaffelseskursen blevet trinvis højere i løbet af april, og det er et af vores conviction buys indenfor septisk chok.
Corona-krisen er den første økonomiske krise, der grundlæggende er en sundhedskrise, hvorfor vi er fundamentalt bullish på Biotek-sektoren i 2020.

Væsentlige begivenheder efter april måned.

Maj måned tegner indtil videre til at blive en rigtig flot måned for vores fond. Vi havde ikke forventet et væsentligt dealflow i maj, men ikke mindre end 2 selskaber er blevet overtaget med præmier på henholdsvis 150% og 130% i forhold til børskursen. Afgørende betydning for fondens samlede afkast er opkøbet af Stemline, som har været en ”flagskibsinvestering” i fonden. Stemline blev 4. maj overtaget for $12,5 til en præmie på 151% ift. dagskurs.

Vi indledte allerede i 2019 en stor position i selskabet som ultimo 2019 var på 40.000 stk. I 2020 har vi yderligere 3-doblet positionen til 110.000 styk. Vores conviction på selskabet havde indtil maj måned været en kæmpe skuffelse. Alt det skulle da ændre sig, da Stemline blev overtaget og gav fonden netto 4 millioner DKK i overskud. Dagen efter blev Portola Pharmaceuticals overtaget med en gevinst på 2 millioner DKK til fonden.

Alt i alt en meget lovende start på maj måned som i skrivende stund betyder, at fonden er oppe med 16% i 2020 til kurs 163. Det bringer det årlige afkast over 30% efter omkostninger, hvilket er i tråd med vores model.

Fonden er pt. 12% kontant med større urealiserede, men afsikrede afkast i både Stemline og Portola. Vi forventer i maj måned at gå 20% kontant med realisering af vores afkast på Portola og Stemline. Derudover vil vi løbende cirkle tilbage i biopharma.

Temaer i 2020

Vi har samlet en række temaer, som vi tror bliver ledende i Biotek og Helathcare i 2020-2021. Der er både muligheder og faldgruber som vi aktivt vil navigerer efter.

 

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
52 M

kurs ultimo
138,41

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

April Månedsrapport