Maj Månedsrapport

Månedsrapport maj 2020

Afkastet for fonden i maj var 17,3% til kurs 162,37.

Hvad skete der i maj?

Maj måned blev den 3. måned ud af 12 mulige, hvor fonden steg mere end 17%. Det vidner om 3 ting:

For det første har vi – på linie med mange andre – svært ved at forudsige præcis hvornår værditilvæksten sker i selskaberne og intet eksempel er bedre end vores investering i Stemline. Det var inden 4. maj den værste investering i fondens korte historie. Nu er den blandt de 4 bedste.

For det andet vidner det om, at fonden i de 3 måneder var fuldt eksponeret i de potentielle overtagelsescases, hvilket haltede lidt i opstarten.

Og sidst, men ikke mindst. Vi handler aldrig selskaber ind til opskruede priser.

Vores gennemsnitlige købspris idag er 2,8 gange selskabets kontantbeholdning. Det vil sige, at vi i gennemsnit giver 280 millioner for 100 millioner i kontanter. I mange tilfælde er der tale om selskaber, hvor der er brugt over 1 milliard dollars på forskningsudgifter, patenter, udvikling af salgsinfrastruktur, maskiner og laboratorier.

Det er et niveau, som vi sætter en ære i at holde, selvom de populære selskaber, handles til multipler, der er betydeligt højere. Men vi har tid nok til at vente på at casen folder sig ud. Vi står også klar til opportunistiske investeringer, når markedet går ned. Kombinationen af offensiv eksponering og defensive indkøbspriser er i vores øjne vigtig at fastholde.

Fondens afkast i maj var primært drevet af overtagelsen af Stemline og Portola, men der tegner sig generelt et meget stærkt billede af bioteksektoren i 2020.

D. 24. maj passerede fonden sin 1. årsdag med et afkast på 37,6% efter omkostninger, hvoraf halvdelen er kommet i 2020. Det slår Nasdaq Biotech Index markant og er som sådan endnu et tegn på, at fondens fokuserede strategi er godt positioneret til at give et højt afkast også i fremtiden.

Vores handelsaktivitet lå i maj over det normale, men under den hektiske aktivitet i marts og april. Udover initiering af 2 nye selskaber har vi taget en del profit og øget fondens andel i Biopharma fra 9% til 18%, hvilket er udtryk for en mere defensiv bias henover sommeren. Indregner man fondens urealiserede gevinst i Stemline og Portola samt kontantandelen og positionerne i Biopharma, når den defensive del af fonden over 35%, hvilket er historisk højt.

Den mere defensive bias er baseret på forsigtighed overfor en mulig anden bølge af corona-smittede, som kan påvirke markedet igen, samt afventning af Q2 regnskaberne i august måned.

Vi har øget vores corona eksponering til 6 selskaber (fra 10 til 17% af fondens midler), hvoraf lægemidlet fra Gilead, Remdesivir, nok er den mest kendte. Men vi har en række mindre selskaber, som udgør nogle spændende plays på behandling af Corona og dens følgesygdomme. Udover Gilead har vi et andet selskab, hvis medicin allerede er godkendt, hvor vi afventer kvartalstallene med stor interesse, særligt i Europa. Disse selskaber er unikke for vores fond og for det meste ukendte i dansk investeringssammenhæng.

Vi har noteret os, at Sanofi har solgt Regeneron aktier for $11 milliarder og har annonceret opkøbsinteresse inden for onkologi / sjældne sygdomme. Vi tror ikke, at Sanofi er de eneste der er på opkøbstogt i branchen lige nu og vores 35 selskaber ligger godt positioneret til opkøb. Det første år bød på 5 overtagelser af fondens selskaber, og vi er sikre på, at der ligger flere og venter i horisonten, men det må ikke overskygge, at den store værditilvækst i fonden kommer fra det langsigtede ejerskab af de biotekselskaber med de mest lovende lægemidler i verden. I hvert fald ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheders mening.

Vi ønsker alle vores kunder en god juni og glæder os til rejsen fremover.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
56,5 M

kurs ultimo
162,37

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Maj Månedsrapport