Månedsrapport august

Månedsrapport August 2021

Afkastet for fonden i august var 4,9% til kurs 143,35

Hvad skete der i august?

Reboundet i august kom i slutningen af måneden, hvor Pfizers overtagelse af Trillium Therapeutics med en overkurs på 200% viste markedet, hvor lav prissætningen er i amerikansk biotek i øjeblikket.

Køberne er så småt ved at vende tilbage efter regnskaberne, og september bliver en mere data og nyhedspræget måned, hvor særligt den europæiske kræftkonference ESMO i midten af september tiltrækker sig opmærksomhed. I de kommende uger gennemføres også en række dedikerede biotek-investeringskonferencer hos de store investeringsbanker, f.eks. Goldman Sachs der løber af stablen idag. Konferencerne er gode muligheder for at tjekke op på selskaberne og ikke mindst investorernes syn på dem og fokus i investeringscasen.

Vores portefølje er 38% eksponeret mod cancer-medicin, og det har indtil videre ikke været året for cancer, da Covid-nedlukningen i USA har fået både operationer og ny-diagnosticering til at falde. Når hospitalerne igen åbner op og kommer tættere på det normale aktivitetsniveau forventer vi, at vores selskaber returnerer til vækst.

De brede fald i sektoren er båret af den generelle dårlige stemning knyttet til den nuværende amerikanske administration, og har intet at gøre med de generelle vækstforventninger til cancer i fremtiden. Derfor regner vi med, at kurserne i den næste tid vil blive drevet op af nye data og nyheder om partnerskaber, licenser og opkøb.

De store pharmaselskaber præsterer stadig god vækst og har store kontantbeholdninger, der er dedikeret til opkøb i bioteksektoren. Givet, at man venter på en afklaring både mht. ansættelsen af en ny FDA-chef og den fremtidige prisstruktur for medicin, så har året indtil videre ikke budt på mange opkøb. Pfizer kom på banen i august ved at købe et mindre fase 1/2 biotekselskab, Trillium Therapeutics, til en markant overkurs. Vi forventer, at sidste del af året vil byde på flere og lignende opkøb.

Vi kan nu lave en samlet status for 2. kvartalsudviklingen for vores porteføljeselskaber. Samlet set opnåede de et kvartalssalg på $575 mio., hvilket var 14% mere end forrige kvartal og 45% mere end samme kvartal sidste år. Det er egentlig helt hæderligt, når man tænker på, at det sker i et nyt covid-nedlukningsscenarie pga. delta-bølgen.

På nøgletalsfronten handles flere af vores selskaber nu til samme multipler, som under den værste del af coronakrisen sidste år i marts måned. Vi har 4 selskaber, som handles til en markedsværdi, der ligger under kontantbeholdningen og hele porteføljen handles nu til 2,7x selskabernes kontantbeholdning. Det skal sammenholdes med, at selskaberne i gennemsnit har en cash runway på 13,5 kvartaler, hvilket er historisk højt. Normalt er dette nøgletal omkring 6 for sektoren.

Vi har nu 3 selskaber, der er overskudsgivende, og her i september kan fonden få sit 4. lægemiddel godkendt, hvilket vil bringe antallet af kommercielle selskaber op på 12. Det er en udvikling, som vi er tilfredse med, for en FDA-godkendelse er ultimativt det afgørende value inflextion point, hvor selskaberne efter mange års udvikling står med et godkendt lægemiddel, der endelig kan sælges og komme bredt ud til patienterne.

Flere selskaber er godt igang med en international udrulning af i forvejen succesfulde lægemidler, og vi får fuld afrapportering i løbet af oktober måned, både på Herons Zynrelef i USA, Insmeds Arikayze i Japan, og Cabometyx i nyrekræft både i USA og Japan. Det kan være en gamechanger, både for selskaberne og for deres værdiansættelse.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
68M

kurs ultimo
143,35

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Månedsrapport august