April Månedsrapport

Månedsrapport April 2022

Afkastet for fonden i april blev -10,1% til kurs 114,2

Hvad skete der i April?

Markederne p.t oplever stor volatilitet grundet stigende renter, stigende inflation og krigen i Ukraine. I april gik det brede XBI biotekindeks markant ned med 17,97 %. Det er ikke drevet af specifikt dårlige nyheder for biotek, men af en udtalt risk-off stemning, som rammer alle vækstaktier. Specielt de meget små biotekselskaber lider under manglen på købere, hvorfor de handles til værdier væsentligt under deres kontantbeholdninger. Når køberne vender tilbage til markedet, vil man opleve en revaluering af dem. Vi bemærker iøvrigt, at det offentlige (børs)marked er det eneste sted, hvor man kan få biotekselskaber til under kontantbeholdningen.

Vi har igennem de sidste 4 uger set en række licensaftaler og enkelte overtagelser, som vi tror er begyndelsen på en større opkøbsrunde fra Big Pharma, nu hvor forventningerne hos biotekselskaberne nok må være sænket i forhold til tidligere. Den foretrukne aftalestruktur synes at være partnerskaber fremfor overtagelser, men vi ser dog begge typer i stigende omfang. Vi forventer, at det bliver drivende for en positiv kursudvikling over de kommende måneder.

Meldingen fra pharmaselskaberne til analytikerne går i retning af ønsket om at købe sig ind i omsætning, der skal kompensere for deres patentafløb i perioden 2025-30. Det peger på, at opkøbsinteressen er fokuseret på sen-stadie og nuværende kommercielle biotekselskaber, som også er fondens fokus. Dog må vi konstatere, at denne målsætning bedst bliver mødt af selskaber med en markedsværdi omkring eller over $5 millarder, hvorfor vi vil løfte lidt af porteføljen over i selskaber med en højere markedsværdi end idag. Det bliver en længere proces over de næste måneder.

Fonden dækker idag mange forskellige teknologiplatforme og sygdomsområder. Vi synes, at vi mangler eksponering mod CRISPR og AI/Machine-learning, hvor fonden idag kun har ét selskab. Vi forventer derfor at lave flere nye investeringer indenfor CRISPR teknologien, som efter længere tids modning står overfor sit endelige gennembrud indenfor de næste 5 år. Vi tror også, at det kan blive et opkøbsområde for pharma indenfor de næste år.

Alle vores selskaber, undtagen La Jolla Pharmaceuticals, har i skrivende stund aflagt Q1 regnskaber. Vi kan konstatere, at selskaberne under de sidste covid-relaterede hospitalsnedlukninger har formået at øge omsætningen meningsfuldt. I gennemsnit har selskaberne øget omsætningen med 44% på årlig basis. Det er fuldt på højde med forventningerne. Stigningen i porteføljeselskabernes samlede omsætning er højere end de 44% i gennemsnit, hvillket skyldes de nye kommercielle selskaber, der er kommet på i løbet af sidste år som følge af lægemiddel-godkendelser. Samlet set har fonden 69% af midlerne placeret i kommercielle biotekselskaber, hvilket forklarer, hvorfor vi i år indtil videre ligger markant bedre end XBI-indekset.

Vi var i løbet af april aktive og tilføjede 2 nye selskaber til porteføljen, som begge annoncerede aftaler eller købstilbud der væsentligt overstiger deres nuværende markedsværdi. Der er mange, meget billige, selskaber p.t., og vi vil opportunistisk købe i selskaberne med en rimelig kombination af risiko og upside. Risikoen vurderer vi primært på størrelsen af deres kassebeholdning, som gerne skal overstige $400M, og upside vurderes ud fra selskabets markedsværdi og forskning, hvor den første gerne må være under dets kassebeholdning, og forskningen skal være tæt på kommercialisering. I skrivende stund handles over 20% af amerikansk biotek under værdien af deres kontantbeholdning, så der er store muligheder for gode opkøb p.t. Selvom priserne er fordelagtige, køber vi kun efter – ikke før – overbevisende nyheder.

Genterapi har gennem året haft det svært, efter at ARKK Innovation, en stor amerikansk hedgefund, er kommet under pres i USA. Og der har som nævnt i tidligere månedsrapporter været forhindringer for genterapien både i forbindelse med bivirkningsprofil og prissætning.

Et af vores selskaber, engelske Orchard Therapeutics, aflagde regnskab, og de kunne efter årelange forhandlinger melde om de første salg af deres behandling til MLD-patienter, efter at betalings-/tilskudsaftaler er faldet på plads i Tyskland, Frankrig og England. Deres behandling koster €2,45 mio., så blot 2 patienter gav et meningsfuldt bidrag til omsætningen i Q1 2022. Det bliver spændende at følge udrulningen af lægemidlet, hvor de også ansøger i USA indenfor 12-18 måneder. Behandlingen kurerer sygdommen, hvorfor den tilsyneladende meget høje pris skal sættes op mod mange års hospitalsbehandling og uundgåelig død.

De seneste opkøb i sektoren viser, at værdisætningen stadig er på højde med valueringerne inden krisen. Vores portefølje handles nu til 1,5x cash, hvilket er historisk lavt. Vi har 7 selskaber, der handles under deres kontantbeholdning. Set i lyset af at salget fortsat er i pæn fremgang, er vi overbeviste om, at selskaberne vil stige markant i værdi over den næste periode. Det er primært inflationstallene, der trykker biotek, mens medicinpris-reformen nu slet ikke spiller nogen rolle, da der ikke er nogen reform på vej. Vi forventer ikke på denne side af det amerikanske suppleringsvalg i november, at der vil ske yderligere på den front.

Forventningerne til både inflation og renter forventer vi topper i 2. halvdel af året, hvor vækstaktierne så vil blive attraktive igen. Til sidst konstaterer vi, at trods covid-nedlukninger, er det kun cancerdiagnostik, nogle kliniske forsøg samt visse medicintyper indenfor vejrtrækning (Insmed) som er blevet berørt. Vi forventer derfor ikke, at det vil påvirke selskabernes mulighed for at møde lægerne for at sælge deres nye medicin.

Assets under management
55M

kurs ultimo
114,2

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Pharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

April Månedsrapport