Månedsrapport maj

Månedsrapport Maj 2022

Afkastet for fonden i maj blev -5,3% til kurs 108,14

Hvad skete der i maj?

Advice Capital Breakthrough Biotech Fund leverede et negativt resultat for maj måned. År-til-dato afkastet er nu på -17,5%, hvilket i absolutte termer ikke er tilfredsstillende, men markant bedre end både det brede amerikanske biotech indeks XBI og alle andre relevante indeks og specialist biotekfonde globalt. Fundens relative outperformance tilskriver vi de stigende salgstal i vores kommercielle selskaber.

På den dårligste dag i maj var status for XBI et tab på 44%, og indekset nåede et lavpunkt omkring 62, hvilket modsvarer coronabunden intradag fra marts 2020. Indekset nåede også ned omkring det niveau i den kraftige korrektion, der var på hele aktiemarkedet i slutningen af 2018, hvor uro om statsbudgettet i USA var på sit højeste og hele statsadministrationen lukkede ned. Og før det skal vi tilbage til 2016-17 for at finde et XBI-indeksniveau på nogenlunde samme niveau. Tilbagefaldet siden toppen i februar 2021 er på hele 60% for indekset og 76-78% for medianen i selskabssegmenterne med en markedsværdi op til 5 mia. USD.

Hvor det i 2021 var branchespecifikke bekymringer om medicinprisreform, capital gain tax og frygt for et mere restriktivt FDA, er det i år alene bekymringer om rentestigninger, krig og inflation, der påvirker alle aktier – også biotek. Alle de branchespecifikke bekymringer fra sidste år har vist sig at være overgjort, da intet er sket på pris- eller på skattesiden. Ganske som ventet.

Der er en række faktorer, som gør, at vi tror at bunden er nået for biotek. Det er bl.a. forholdet mellem markedsværdi og selskabernes kassebeholdning, som er på et historisk lavpunkt, hvor omkring 20-25% af biotekselskaberne handler til en værdi under deres kassebeholdning. Det er ikke overraskende værst i small- og midcap segmentet, hvor likviditeten i aktierne er lavere. Medianen af EV/kassebeholdning blandt small- og midcap biotechselskaber ligger nu lige under 1, hvilket er det laveste nogensinde og dermed lavere end både 2008 og krisen i 2002.

Vi kan også konstatere, at der i slutningen af maj har har været inflow i de ETF-fonde, der tracker XBI og det større Nasdaq Biotechnology Index (NBI), som primært befolkes af de helt store biopharma-selskaber. Vores peers på investeringsfondsiden i USA melder også om, at de har rejst mere kapital i 2022.

En anden faktor, som vi også begynder at se en moderat bedring i, er på transaktionssiden, hvor vi ser en strøm af både nye aftaler om kapital og overtagelser. Vi tror, at vi over den næste periode vil se mange flere overtagelser end vi har set de sidste år.

Dernæst er det vigtigt at holde fast i, at selve outlooket de næste 10 år, og det konkrete salg af lægemidler, fortsat udviser sunde og helt uforandrede vækstrater, som over tid vil få markedet og biotekaktierne op. Sidst noterer vi os, at pharmaselskaberne har masser af kontanter til at købe op i biotek for at imødekomme deres patentafløb i 2025-30. Alle sammen faktorer, som taler for at bunden er nået.

Vi har netop publiceret en video som gennemgår vores forventninger til biotek og btd i de næste år.

YouTube player

Endnu et BTD-stof leverer gode fase 3 data
Et af vores selskaber,  Concert Pharma, aflagde i maj glimrende fase 3 data for lægemiddelkandidat CTP-543 mod alopecia areata – en sygdom som har fået fokus ovenpå årets Oscar-uddeling. Aktien er pt. 58% oppe for året, og vi benyttede stigningen ovenpå data til at halvere vores position, da vi forventede en emission ovenpå data. Den kom også indenfor ganske få dage, hvor der blev rejst 47,5 mio. USD på kurs 4,75 – et beløb der bringer selskabet videre, men næppe helt hen forbi en kommercialisering.

Senere på året kommer der data fra et identisk fase 3 studie og selskabet forventer at indsende registreringsansøgning til myndighederne senere i år. Fonden har stadig eksponering i aktien, og vi har brug for lidt mere sikkerhed om selskabets kommercialiseringsplaner førend vi evt. igen øger eksponeringen på det nuværende kursniveau (5 eller lavere). En partneraftale på lægemidlet kan bestemt heller ikke udelukkes hvilket vil være positivt på den korte bane.

At vi reducerede vor position ovenpå gode data skal ses som en del af vort aktive mandat, hvor vi hele tiden forsøger at placere fondens midler i de aktier, der relativt set er mest attraktive.

Vi brugte provenuet, fra Concert til at tage positioner i fire CRISPR selskaber, som vi tror står foran en opkøbsbølge. Flere selskaber har  vist overbevisende resultater, som til fulde lever op til de meget store håb til teknologien. Vi forventer at øge i selskaberne henover sommeren. Lægemiddelkandidaterne er så småt på vej ind i fase 3.

Vi har i den forgangne uge overstået den største amerikanske konference for cancer-læger (ASCO), som for første gang i flere år var med fysisk fremmøde. Selvom det har skortet lidt på de revolutionerende nyheder fra konferencen, så har flere af vor selskaber naturligvis været repræsenteret og leveret interessante data.

På M/A fronten har vi som sagt set en del aktivitet i maj måned hvor Pfizer annoncerede et stort opkøb af Biohaven, som de i øvrigt i november indgik en partneraftale med om alle kommercielle rettigheder ex-USA. Derudover har vi set GSK betale 2,1 mia. USD kontant for et unoteret fase 2 vaccineselskab (Affinivax) upfront og med 1,2 mia. USD yderligere i milepæle. Endeligt blev Turningpoint Therapeutics, et BTD selskab, overtaget til en præmie på 150%. Det lover godt for den næste tid.

Vi vil endeligt slutte af med nogle af vores selskabsspecifikke forventninger til den nære fremtid, som også blev fremlagt på årets generalforsamling.

Assets under management
52M

kurs ultimo
108,14

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Pharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Månedsrapport maj