Marts Månedsrapport

Månedsrapport Marts 2022

Afkastet for fonden i Februar blev +3,55% til kurs 127,05

Hvad skete der i Marts?

Markederne var i marts stærkt præget af krigen i Ukraine, hvor den ene frygtelige nyhed dagligt afløser den anden. På trods af det, har vi i de sidste uger set større interesse – i form af inflow af kapital – for en bioteksektor, der ikke fundamentalt påvirkes af en europæisk krig. Men der er dog fortsat stor volatilitet i fondens portefølje, hvor vi igennem marts kun har foretaget mindre dispositioner. Vi konstaterer dog, at udsvingene i indeks er større og generelt mere nedadgående end fondens portefølje, og omvendt er opturene større i fonden end i indeks.

Vores strategi er i 2022 begyndt at vise sit værd, hvor vi i skrivende stund er i plus 3% for året, mens det brede biotekindeks XBI er nede med ca. 17%. Vi oplever en positiv dollar effekt på omkring 5% så outperformance er omkring 15 %-point.

Sidste år var operationelt stærkt for fondens selskaber, selvom kurserne fulgte XBI nedad. Særligt var det fondens 4 nye lægemidler, som markerede en modning af selskaberne og deres transformation til kommercielle selskaber. I år har vi også et operationelt stærkt år foran os med potentielt 4-5 lægemidler, der kan blive godkendt.

De kommercielle selskaber har i år haft en kursmæssig fremgang i takt med at deres salg er stigende. Der er fortsat lang vej til at selskabernes værdisættes normalt, men det er primært det, der trækker vores performance i år. I takt med at vores selskaber modnes, vil en større del af selskaberne overgå til en ny valueringsfase, hvor der vil være en større upside end i de tidligere stadier. Ligeledes kan vi samlet set sige, at hospitalsvæsenet i USA har lært at navigere i Covid-pandemien, hvorfor 4. kvartalssalget generelt var pænt for vores selskaber.

Vi kan også konstatere, at aktiekurserne nu begynder at reagere positivt på operationelle data – det være sig kliniske data eller salgstal. Vi savner fortsat, at der kommer flere licens-/partneraftaler eller direkte overtagelser, som vi mener vil antænde et større rally i sektoren. Vi er godt positioneret til at nyde godt af det.

Et af de områder der ikke har fungeret i fonden, eller hos andre for den sags skyld, er investeringer i genterapi, som havde et rædselsfuldt sidste år. 2022 ser indtil videre heller ikke godt ud. Det er et område som mange spår vil blive en af fremtidens lægemiddelplatforme, men for selskaberne på børsen har pioneerarbejdet ikke båret frugt endnu. Der er blot en håndfuld godkendte genterapier på verdensplan, og vi har en af dem i porteføljen, men generelt har der været dyre forsinkelser og problemer med prisforhandlingerne, som ultimativt har ramt investorernes tillid. Vi har også en del selskaber i senstadiet. Skulle markedet have appetit på dem i 2022 vil det også være et betydeligt potentiale for fonden.

I 2020 var ca. 50% af fondens midler placeret i kommercielle selskaber, mens det idag er 69%. Stigningen skyldes primært, at vi i den periode har haft 5 lægemiddel-godkendelser, og det er starten på en vækstrejse, der varer i mange år. Den rejse ser vi fremimod. Også i år vil vi have 3-4 selskaber, som overgår til kommerciel drift.

Vores forventning er – at ved udgangen af året – vil over 75% af fondens midler være placeret i kommerciel biotek. Det betyder, at langt hovedparten af fondens selskaber er trådt ind i 2. fase med vækst og udrulning af lægemidlerne.

Et af selskaberne, der fik et lægemiddel godkendt sidste år, Mirum Pharmaceuticals, er steget 66% i år, i takt med deres udrulning ser ud til at gå som forventet. Det er et selskab, som vi glæder os til at følge igennem de næste år med betydeligt potentiale i op til flere sjældne og alvorlige børnesygdomme med et stort udækket behov, og følgeligt også en høj prissætning.

Regnskaberne for første kvartal bliver præsenteret indenfor den næste måneds tid, og vi forventer at det kan skabe yderligere positiv momentum for vores porteføljeselskaber.

Assets under management
62M

kurs ultimo
127,05

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Pharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Marts Månedsrapport