April Månedsrapport

Månedsrapport April 2021

Afkastet for fonden i april var -5,1% til kurs 158,48.

Hvad skete der i april?

I april fortsatte den brede nedtur for vores portefølje uden væsentlige selskabsspecifikke nyheder. USD faldt tillige med 2,5% overfor danske kroner, hvilket næsten slår fuldt igennem på afkastet qua vores høje eksponering mod amerikanske biotekaktier.

Onsdag d. 28. april blev den længe ventede og frygtede American Families Plan fremlagt. Planen indeholder blandt andet en fordobling af ”Longterm Capital Gains”-skatten fra 20% til 39% præsenteret. Rygterne om forslaget har tynget bl.a. biotek-aktierne siden midt februar, hvor markedet overordnet set løbende har likvideret positioner i langsigtede risiko-aktier. Nu er forslaget så kendt, og den næste tid vil vise, hvor meget der bliver taget af bordet, inden man når til vedtagelsesfasen.

Dermed forventer vi også, at den overordnede makro-usikkerhed vil fortage sig fra biotek-sektoren. Maj måned er tiden, hvor vores selskaber, særligt de kommercielle, kan opdatere markedet om deres fremskridt i 1. kvartal og forventninger til de kommende kvartaler. Det forventer vi bliver starten på en positiv trend for porteføljen.

Siden februar har vi i gennemsnit øget med 40% i vores top 8 positioner, idet vi har forsøgt at udnytte de muligheder, der er opstået i de negative markeder. Vi var en smule mere afventende i april, hvor vi har holdt likvider til at øge i de mest lovende selskaber, efter fremlæggelsen af kvartalsregnskaber i primært maj måned. Naturligvis kun, hvis regnskaberne ellers bekræfter investeringscasen.

Volumen i april i biotek-aktierne har generelt været 50% under det normale i en vifte af selskaber vi følger, hvilket fortæller os, at køberne stadig holdt sig på sidelinjen. Når køberne – og den risikovillige kapital – returnerer vil kurserne stige fra det nuværende niveau, hvor f.eks. flere af vores small cap selskaber ligger med meget store spreads mellem købs- og salgskurser.

Det skal være selskabernes nyhedsflow, der driver kurserne den næste periode. Med 7 potentielle godkendelser i løbet af 2021 bør selskaberne i porteføljen kunne være leveringsdygtige i et godt newsflow, der understøtter den langsigtede investeringscase.

I april så vi en større handel indenfor antibiotika-området, da Pfizer købte unoterede Amplyx, som blot var i fase 2. Det lover godt for den del af fonden, der er eksponeret mod smitsomme sygdomme og infektioner. Vi har 2 meget lovende selskaber, begge med kontrakter fra den amerikanske stat (BARDA), hvis markedsværdi ligger betydeligt under de annoncerede BARDA-aftaler. Det ene selskab er allerede på markedet med stigende salg kvartal for kvartal, mens det andet selskab bl.a. har netop Pfizer som medinvestor. Vi forventer, at antibiotika-området qua corona-pandemien vil få et stort comeback i løbet af de næste år.

Området har været ude i kulden i flere år, men der synes at være et skifte på vej – blandt andet så vi sidste år en stor koalition af big pharma selskaber inkl. danske Novo, Leo Pharma og Lundbeck Fonden ”donere” penge til AMR Fund-initiativet, som forventer at investere op til 1 mia. USD i at bekæmpe antibiotika-resistens (AntiMicrobial Resistance). Skulle investorernes interesse for det område ændre sig, ligger vi godt positioneret til at drage fordel af det i porteføljen.

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

April Månedsrapport