Maj Månedsrapport

Månedsrapport Maj 2021

Afkastet for fonden i maj var -6,4% til kurs 147,68

Hvad skete der i maj?

I begyndelsen af maj fik vores portefølje endnu et markant dyk ned, samtidig med at dollaren fortsatte sit fald og sluttede maj i 6,08 mod 6,18 ved månedens start. I midten af måneden begyndte køberinteressen ovenpå kvartalsregnskaberne og udsigten til den nu igangværende ASCO-konference (4.-8. juni). Det har stabiliseret biotek-sektoren og i juni er porteføljen begyndt at stige.

Operationelt blev maj måned en god måned med amerikanske godkendelse af ZynRelef fra Heron Therapeutics og PYLARIFY fra Progenics. Progenics’ godkendelse betyder, at vores Contingent Value Rights, som vi modtog efter salget til Lantheus Holding, kan blive udmøntet i værdi. Det sker på på baggrund af det opnåede salg i 2021 og 2022.

Vi kan samtidig konstatere, at vi endnu ikke har set et lægemiddel med BTD i vores portefølje blive afvist af FDA. Lægemidlerne bliver godkendt som ventet, og alle er indtil videre blevet godkendt indenfor 3 år efter modtagelsen af BTD. Grafen herunder viser det samlede salg hos porteføljens 9 kommercielle selskaber henover de seneste 5 kvartaler.

 

Heron Therapeutics nye smertebehandling, Zynrelef, opfatter vi som en meget vigtig milepæl i kampen mod opiater (og opiod-afhængighed), og en mulig transformativ tilgang til smertebehandling. ZynRelef er i første omgang godkendt til brug ved 2,1 millioner operationer årligt og salget begynder i juli. Markedet har kvitteret for godkendelsen ved at sende aktien ned fra $18 til $13. Vi har øget vores position og forventer at øge yderligere i 3. og 4. kvartal, når uptake af behandlingen bliver mere tydelig. Selskabet har 2 andre lægemidler godkendt indenfor smertebehandling, og vi forventer positiv momentum i slutningen af året. ZynRelef kan blive en blockbuster for Heron, hvilket vil sætte selskabets markedsværdi i relief.

Et andet af vores kommercielle selskaber, Karyopharm, meldte om moderat vækst for kvartalet. Det er dog det eneste selskab indenfor blodkræft, der havde vækst i 1. kvartal 2021. Når man bryder deres salg ned måned for måned, kan man se en betydelig vækst i udskrevne recepter på 50% fra februar til marts, hvilket tyder på, at den nye 2nd line indikation allerede har fået betydeligt fat i markedet. 2nd line behandlingen er umiddelbart på halv dosis, men varer til gengæld op mod 12 måneder (mod typisk 3 måneder i den sene linje), og patientgruppen for 2nd line er også 8 gange større. Vores investeringscase er uændret, at i takt med at Xpovio bliver rullet ud i 2nd line, vil antallet af recepter stige samtidig med at den gennemsnitlige behandlingsperiode bliver længere. Da behandlingen groft sagt afregnes månedsvis, vil længere behandlingstid skabe grobund for en betydelig vækst kvartal for kvartal. I 4. kvartal forventer vi, at salget ligger 100% over salget i 1. kvartal. En sådan vækst tror vi vil løfte værdien af selskabet betydeligt.

Bioteksektoren er blevet særligt hårdt ramt i 1. kvartal, som følge af policy-diskussioner i USA, hvilket vi har berørt i tidligere månedsrapporter. Den 2. nedlukningsbølge i USA har også haft indflydelse på de kommercielle selskaber, idet den manglende mulighed for at introducere ny medicin til læger og patienter har påvirket antallet af recepter til ny medicin. Det fremgår af grafen nedenfor, som viser, at der i perioden kun er udskrevet omkring 70% af de recepter, man udskrev i 2020. Det har tynget 1. kvartalsregnskaberne for mange selskaber, og vi kan (som grafen ovenfor viste) med nogen tilfredshed notere, at vores selskaber alligevel udviser vækst ift. 2020.

I takt med genåbningen af USA vil vi igen opleve vækst i recepterne og igen opleve øget vækst i salget. Som ses af den sidste del af linjen for april, er trenden stigende, hvilket også er meldingen fra vores selskaber.

Endeligt vil vi også nævne, at Insmed foretog en uventet emission i maj, hvor man rejste $250 millioner til kurs $25. Det var en stor discount til det daværende kursniveau, som ellers så robust ud givet den japanske godkendelse i marts og udsigten til både europæisk og japansk salg i 3. kvartal. Insmed er i en god udvikling, men emissioner er ikke en biotekinvestors bedste ven – det fik vi nok en gang illustreret.

 

 

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
73M

kurs ultimo
147,68

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Maj Månedsrapport