April Månedsrapport

Månedsrapport April 2021

Afkastet for fonden i april var -5,1% til kurs 158,48.

Hvad skete der i April?

I april fortsatte den brede nedtur for vores portefølje uden væsentlige selskabsspecifikke nyheder. USD faldt tillige med 2,5% overfor danske kroner, hvilket slår fuldt igennem på afkastet qua vores eksponering mod amerikanske biotekaktier.

D. 28. april blev American Families Plan fremlagt. Planen indeholder blandt andet en fordobling af ”Longterm Capital Gains”-skatten fra 20% til 39% præsenteret. Rygterne om forslaget har tynget biotek-aktierne siden midt februar, hvor markedet overordnet set løbende har likvideret positioner i langsigtede risiko-aktier. Nu er forslaget så kendt, og den næste tid vil vise, hvor meget der bliver taget af bordet, inden man når til vedtagelsesfasen.

Dermed forventer vi også, at den overordnede makro-usikkerhed vil fortage sig fra biotek-sektoren. Maj måned er tiden, hvor vores selskaber, særligt de kommercielle, kan opdatere markedet om deres fremskridt i 1. kvartal og forventninger til de kommende kvartaler. Vi kan konstatere at vores selskaber fortsat udviser vækst, men at Q1 er påvirket af den 2. nedlukning som følge af Corona pandemien. Det har betydet at sundhedssystemet har fuld fokus på Corona, og blandt andet har neddroslet kemobehandlinger, som er startskuddet for flere af vores behandlingsregimer. Det har betydet at væksten fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021 har været beskeden. Den gode nyhed er at selskaberne nu igen ser en genåbning i det meste af USA. Det forventer vi bliver starten på en positiv trend for de kommercielle biotekselskaber, som nu udgør 62% af vores portefølje.

Siden februar har vi i gennemsnit øget med 40% i vores top 8 positioner, idet vi ønsker at udnytte de muligheder, der er opstået i de negative markeder. Vi var en smule mere afventende i april, hvor vi har holdt likvider til at øge i de mest lovende selskaber efter fremlæggelsen af kvartalsregnskaber i primært maj måned. Naturligvis kun, hvis regnskaberne bekræfter investeringscasen.

Volumen i april i biotek-aktierne har generelt været 50% under det normale i en vifte af de selskaber vi dækker, hvilket fortæller os, at køberne stadig holder sig på sidelinjen. Når køberne – og den risikovillige kapital – returnerer vil kurserne stige fra det nuværende niveau, hvor flere af vores small cap selskaber ligger med store spreads mellem købs- og salgskurser.

Det skal være selskabernes nyhedsflow, der driver kurserne den næste periode. Med 7 potentielle godkendelser i løbet af 2021 bør selskaberne i porteføljen kunne være leveringsdygtige i et godt newsflow, der understøtter den langsigtede investeringscase.

I april så vi en større handel indenfor antibiotika-området, da Pfizer købte unoterede Amplyx, som blot var i fase 2. Det lover godt for den del af fonden, der er eksponeret mod smitsomme sygdomme og infektioner. Vi har 2 meget lovende selskaber, begge med kontrakter fra den amerikanske stat (BARDA), hvis markedsværdi ligger betydeligt under de annoncerede BARDA-aftaler. Det ene selskab er allerede på markedet med stigende salg kvartal for kvartal, mens det andet selskab bl.a. har netop Pfizer som medinvestor. Vi forventer, at antibiotika-området qua corona-pandemien vil få et stort comeback i løbet af de næste år.

Området har været ude i kulden i flere år, men der synes at være et skifte på vej – blandt andet så vi sidste år en stor koalition af big pharma selskaber inkl. danske Novo, Leo Pharma og Lundbeck Fonden ”donere” penge til AMR Fund-initiativet, som forventer at investere op til 1 mia. USD i at bekæmpe antibiotika-resistens (AntiMicrobial Resistance). Skulle investorernes interesse for det område ændre sig, ligger vi godt positioneret til at drage fordel af det i porteføljen.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
71M

kurs ultimo
158,48

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

April Månedsrapport