Marts Månedsrapport

Månedsrapport Marts 2021

Afkastet for fonden i marts var -3,1% til kurs 166,98.

Hvad skete der i marts?

Marts blev endnu en måned med store kursudsving på de generelle aktiemarkeder og for bioteksektoren. Presset fra slut-februar fortsatte, da sektoren mødte modvind fra flere fronter.

Risk-off stemningen, rotation mod value og de stigende renter var en faktor i starten af måneden, mens vi lidt længere inde i måneden så, at senator Bernie Sanders igen begyndte at rejse debatten om medicinpriser i USA, og nærmest som en rygmarvsreaktion førte det til udsalg af biotek- og pharma-aktier. Vor tilgang er, at en reform vil tage meget lang tid at få igennem, og det er meget usikkert om der overhovedet i sidste vil være en mærkbar effekt på selskabernes omsætning – vel at mærke, hvis det overhovedet skulle lykkes for kongressen at lave en samlet aftale og få den stemt igennem. Lidt kynisk sagt er det nærmest en årlig tilbagevendende begivenhed, at politikerne vil debattere medicinpriser, og det ender som regel med at dø ud igen.

De store udsving henover måneden har medført en del rokeringer i porteføljen. Rokeringerne har været mere båret af ændringer i den relative værdiansættelse end af egentlige operationelle ændringer i porteføljeselskaberne. Vi har solgt et par mindre positioner ud med god fortjeneste, og har reduceret i et par andre, herunder positionerne i big pharma. Vi har øget primært i de selskaber, hvor den kommercielle udrulning er igang eller er lige ved at gå igang, og – mest vigtigt – selskaber som relativt havde fået betydeligt flere kurstæsk i marts end de solgte positioner. Vi benytter stadig selskabernes kassebeholdning som rettesnor for vores vægtninger i porteføljen og alle nyindkøb er foretaget til gennemsnitligt 3 gange deres kassebeholdning. I den beregning trækker de kommercielle selskaber pænt op, så vi har en del indkøb i denne periode til meget beskedne multiple af deres kassebeholdning. Når investorerne vender retur til biotek, så plejer valueringerne at være betydeligt højere.

I løbet af marts havde både Karyopharm og Insmed regulatorisk succes, som udmøntede sig i en europæisk godkendelse for Xpovio i blodkræft og den forventede japanske godkendelse for Arikayce – en godkendelse der endda kom tidligere end ventet. Særligt for Insmed vedkommende bør godkendelsen kunne give et meningsfuldt bidrag til omsætningen, som vi forventer vil kunne ses i Q4-regnskabet. På trods af en forventet lavere pris har Japan af genetiske årsager ligeså mange potentielle patienter som USA, hvilket er et særtilfælde i medicinalbranchen.

Karyopharm vil sandsynligvis snart finde en salgspartner i Europa, hvilket bør tydeliggøre den lave markedsværdi af selskabet. Cosela fra G1 Therapeutics blev overraskende hurtigt optaget i de nationale guidelines for cancerbehandling, blot 3 uger efter at lægemidlet blev gjort tilgængelig. På en efterfølgende markedsopdatering i april, bekræftede man at det første salg var sket og at det kan være et meget stort lægemiddel der er under udrulning efter vores mening. Markedet har indtil videre en meget afventende indstilling til G1 Therapeutics og deres salgspartner Boehringer Ingelheim.

Marts bød på en række internationale health care investorkonferencer, hvor flere af vore selskaber præsenterede. Vi deltog intensivt på dem, og havde eksklusive møder med topledelsen (CEO, CFO, CSO, m.fl.) i 10 selskaber fra porteføljen over 2 dage. Det var indsigtsgivende møder, og vi har efterfølgende justeret vores modeller og opvægtet nogle selskaber og reduceret i enkelte andre.

Opfølgende på månedsrapporten for februar kan vi nævne, at vi i løbet af marts solgte helt ud af Bluebird Bio. Selskabet fremlagde de første resultater af undersøgelserne af de to cancertilfælde i de kliniske studier, som viste at det er “unlikely”, at bluebirds lægemiddelkandidat har forårsaget det ene tilfælde af cancer (AML-casen). Det andet tilfælde (MDS) er fortsat ved at blive undersøgt – bl.a. er man ikke sikker på, at tilfældet kan diagnosticeres som et MDS-tilfælde, da en yderligere undersøgelse af patientenss knoglemarv har skabt usikkerhed om patienten overhovedet har MDS. Usikkerheden er fortsat tilstede og efterfølgende har selskabets CMO (Chief Medical Officer) opsagt sin stilling for at søge nye græsgange hos et andet selskab.

Trods den aktuelle modvind for biotek, har vi uændret stor tiltro til selskaberne og deres lægemidler. Så snart den kommercielle rejse er igang og finansieringen er på plads, ved vi af erfaring, at tiden arbejder for os, når FDA har udvist særlig opbakning til lægemidlet. Hvis den lave valuering af biotekselskaberne på markedet varer ved forventer vi også en øget opkøbsaktivitet i de kommende måneder fra Big Pharma.

 

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
74M

kurs ultimo
166,98

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Marts Månedsrapport