August månedsrapport

Månedsrapport August 2020

Afkastet for fonden i august var +0,2% til kurs 147,57.

Hvad skete der i August?

August var præget af både regnskaber og præsentationer fra vores selskaber. Samlet set går den kliniske udvikling som forventet, og vi nærmer os den første godkendelse af 1-2 lægemidler i år, hvilket bliver begyndelsen på den varige værditilvækst i selskaberne.

De overordnede markedsforhold for vores portefølje bød på en stabilisering af den amerikanske dollar, når man kigger på kursen primo og ultimo måneden, men fortsat stor volatilitet henover måneden. Det samme gælder aktierne. Aktiemarkedet er delt op i de store teknologiselskaber, som generelt gør det godt, og resten der handles fladt eller ned. Corona accelererer de underlæggende trends i den globale økonomi. Det understreger at Tech og Healthcare bliver de store vindere de næste 10 år.

I vores nære univers blev endnu et BTD selskab, Aimmune Therapeutics, overtaget af Nestlé med en flot præmie på 174%. AImmune, som udvikler medicin mod madallergier lå dog uden for vores fokusområde, så den indgik ikke i porteføljen. Transaktionen indikerer efter vores vurdering en begyndelse på en stigende trend med flere overtagelser, hvor både juni og juli var meget stille på den front. Vi forventer derfor et stigende antal opkøb henover de næste måneder, og mener at vi ligger godt positioneret med op til flere kandidater.

En af de centrale investeringsideer i fonden er, at BTD-selskaberne er blåstemplet som verdensklasse-forskning af FDA, samt at Big Pharma ikke i stort omfang længere udvikler medicin in-house fra scratch og derfor vil være på opkøbssiden. Den sidste del af investeringstesen blev underbygget af data som blev udgivet af Evaluate Pharma i august måned.

 

Som det ses af ovenstående er Big Pharmas late stage pipeline for nedadgående og man kan også konstatere at der egentligt ikke har været så meget opkøbsaktivitet i hverken 2019 eller 2020, hvilket sætter vores 5 opkøb i relief. Vi er derfor optimistiske på, at vi vil se en del flere opkøb i vores portefølje i takt med at både den kliniske udvikling og den kommercielle udrulning fortsætter. Det er simpelthen det nye økosystem. Biotech udvikler lægemidlerne, Big Pharma køber dem og udruller dem. Vores håb er, at der i dag i porteføljen vil være en håndfuld selskaber som undgår opkøb og kan levere hele værdien tilbage til aktionærerne, men vi er dog tilfredse med at overtagelserne bidrager pænt til vores performance.

Præsenteret på Generalforsamlingen August 2020

I august tog vi 3 nye positioner ind og har nu totalt 36 selskaber i porteføljen. Det er i den absolut høje ende og skal ses i lyset af ovenstående vurdering.

I september forventer vi stigende volatilitet og vil derfor være mere aktive handlende end før, samtidig med at vi reducerer i vores big pharma positioner for at købe ind i de mindre kommercielle og latestage selskaber.

ESMO, den store europæiske kræftkonference, løber af stablen i september og vil bringe fokus på en del af vores selskaber.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
56,5 M

kurs ultimo
147,57

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

August månedsrapport