Juli Månedsrapport

Månedsrapport juli 2020

Afkastet for fonden i juli var -8,9% til kurs 147,17.

Hvad skete der i juli?

Fonden har 95% af sine midler i dollar-aktiver og blev negativ ramt af det store dollarfald i juli fra kurs 6,63 til 6,30 svarende til 5%. Vi er i løbet af juli begyndt i nogen grad at tage hedge ud mod dollaren, da vi forventer, at dollaren kan falde yderligere frem mod novembers præsidentvalg. Vi fortsætter med at øge hedgen moderat frem mod november.

Derefter regner vi med, at dollaren stiger igen.

Der er særligt 3 aktuelle temaer. For det første er coronakrisen ikke afsluttet, selvom den del af krisen som overvældede sundhedssystemet i den første fase må siges at være håndteret i den vestlige del af verden. Herefter handler det dels om at knække kurven af smittedem delsom at producere vacciner nok.

Staternes indtog på køberside fortsatte i juli, hvor blandt andet Pfizer, Sanofi og GSK annoncerede store aftaler om vacciner. Vi har Pfizer i fonden. Gilead fortsatte sin udrulning af produktion af Remdesivir blandt andet med en produktionsaftale med Pfizer, og vi mener, at markedet undervurderer omfanget af Remdesivir-franchiset for selskabet. Vi regner med et salg på over 3 milliarder dollar i år.

Fonden tæller idag 8 selskaber, der har coronarelaterede behandlinger, enten kommercielt eller eksperimentelt. Vi regner med, at det eventuelle potentiale begynder at vise sig i 4. kvartal i år.

De store pharmaselskaber har aflagt regnskaber ultimo juli / primo august, og de bekræftede at cancer behandling fortsat buldrer frem og er upåvirket af krisen. Selvom big pharmas Q2 regnskaber som ventet oplevede en nedgang som følge af nedlukningerne, var effekten i flere tilfælde mere end kompenseret via fremgang af salg af netop ny cancermedicin. Det bestyrker os i, at 2020 i andet halvår bliver fundamentalt flot for selskaberne.

For det andet bliver der tale om at USA hjemtager store dele af sin pharmaproduktion af strategiske hensyn. Vi har et enkelt selskab, der allerede har indgået aftale med den amerikanske stat om “onshoring”, og vi vurderer, at det i 2021 bliver et centralt tema.

For det tredje bliver der i den amerikanske valgkamp som altid lagt fokus på medicinpriserne i USA, hvilket skaber en del volatilitet. Der er dog den væsentlige forskel, som vi har skrevet om tidligere, at coronakrisen er en sundhedskrise, så der er samtidig stor fokus på at bringe ny innovativ medicin frem hurtigere til markedet, uanset omkostningerne i mange tilfælde. Det betyder faktisk, at der er flere penge på vej ind i biotek end nogensinde. Det tror vi bliver gunstigt for prissætningen.

I skrivende stund (10. august) har 14 af vores porteføljeselskaber aflagt regnskab. Vi er ét kvartal nærmere godkendelse af deres medicin og alle selskaber har indtil videre fastholdt deres lanceringstidslinie, dog i visse tilfælde med forbehold for ændrede behandlingstider hos FDA. Der er dog pt. ingen tegn på, at FDA overskrider deres PDUFA-datoer.

Vores selskaber har i gennemsnit 8,6 kvartalers runway og er p.t. valueret til 2,62 af deres kontantbeholdning. Det er et niveau som vi anser for attraktivt, og vi har igen været på køberside i juli måned i flere af vores porteføljeselskaber. Vores kommercielle selskaber har i gennemsnit oplevet 100% salgsvækst over det sidste år, hvilket er helt på linie med vores forventninger.

Vi kan i Q4 se fremimod, at et par af vores selskaber indsender deres første New Drug Applikation og salget af deres nye medicin kan begynde efter godkendelse. Det vil for os og naturligvis for selskabet være en stor milestone og resultatet af mange års forskning og udvikling. Det er samtidigt det væsentligste value inflection point i selskabernes historie, uanset om markedet så regner det ind eller ej. Godkendelsen markerer starten på transformationen af selskabets værdi fra at være baseret på håb og potentiale, til at basere sig på salg og indtjening.

Fonden afholder generalforsamling d. 13. august 16.30-17.30 på Address i Hellerup.

Vi glæder os til at se de investorer, der har tid og mulighed og vil på generalforsamlingen komme med oplæg på fremtidens udvikling i vores biotekselskaber.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
57,5 M

kurs ultimo
147,17

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Juli Månedsrapport