August månedsrapport

Månedsrapport August 2019

Risk off fortsatte i august. Regnskabssæsonen afsluttet. 70% investeret.

På trods af gode regnskaber fra vores portefølje selskaber blev afkastet negativt. 

  1. Afkast for august blev negativt med 5,9% kurs 119 til 112,83.
  2. Efter vores kommercielle biotek selskaber har aflagt regnskab var den gennemsnitlige kvartalsmæssige salgsvækst for disse selskaber på 57%.
  3. I august prægede Brexit og handelskrig fortsat markedsstemningen.

Igennem august har vi øget vores eksponering selektivt i en række selskaber, som præsterede gode regnskaber med vækst på over 100% – i ét tilfælde 160% fra forudgående kvartal.

Det betyder, at udrulningen af deres nye lægemidler er lovende. Vi har ingen selskaber med negativ vækst.

Næsten alle vores selskaber mistede markedsværdi i august, hvilket kan virke kontraintuitivt, når de nu endelig efter mange års forskning er kommet på markedet med ny lovende medicin. Men kursudviklingen har intet at gøre med det specifikke selskab.

Biotek er den aktivklasse, som rammes mest af risk-off stemning og er dermed ofte præget af volatilitet og irrationel prissætning. Det sætter vi som langsigtet investor pris på, og vi bruger faldet til at øge disciplineret. I denne periode er vi derfor købere af biotek. Vores fokus vedbliver at være på selskabet fundamentale forsknings- og driftsmæssige udvikling.

Vi har dog været mere afventende i august end planlagt, da markedsstemningen har været meget dårlig. Fonden er fortsat 30% kontant. Vi forventer, at september måned bliver en rebound for biotek, da aktierne i nogle tilfælde nu handles til under deres kassebeholdning, ligesom væksten i de kommercielle selskaber ikke bliver indregnet.

Når markedet igen bliver i risk-on humør, så er bioteksektoren den der stiger mest. Biotekaktierne er normalt også en sektor, hvor der er stor opkøbsinteresse fra Big Pharma, hvilket hjælper på den kortsigtede værdisætning.

M&A-aktiviteten igennem 2019 har indtil videre (målt på antallet af handler) været lavere end normalt, men handlerne har til gengæld været større. De store aftaler mellem Abbvie/Allergan og BMY/Celgene har beløbsmæssigt været et lyspunkt i 2019. Vi forventer, at 2-3 af vores selskaber indenfor de næste 18-24 måneder bliver opkøbt, men det afgørende for vores investeringsafkast er godkendelsen og udrulningen af selskabernes lægemidler. Det forløb følger sin egen tidslinie og logik.

Det vil typisk tage 4-8 kvartaler før markedet får øjnene op for vores virksomheder. Derfor er kortsigtet volatilitet ikke noget, der er bekymrende.

Vi forventer at øge i de bedste selskaber i løbet af september.

 

Fonden kort fortalt

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
11,5 M

Afkast før omkostninger (ÅTD)
-5,9%

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

August månedsrapport