December månedsrapport

Månedsrapport December 2020

Afkastet for fonden i december var -2,76% til kurs 165,11.

Hvad skete der i december?

I december måned fortsatte dollaren sit fald, og endte i 2020 med at falde hele 10%, hvilket har haft tilsvarende negativ påvirkning på vores samlede afkast. Dollarfaldet er primært drevet af politisk uro i USA, som vi forventer aftager markant i februar måned efter indsættelsen af Joe Biden.

I december gik porteføljen i dollartermer igen frem, båret af solide præsentationer af flere selskaber ved årets store ASH konference for cancerlæger.

I slutningen af december og begyndelsen af januar er der kommet stigende fokus på porteføljens selskaber indenfor genterapi og sjældne sygdomme. Vi forventer at flere af årets opkøb vil ske indenfor dette segment.

En anden milestone er passeret for et af vores selskaber, Amicus, der nu er 6 milliarder dollar værd, hvilket er over de 5 millarder, som er grænsen for køb i porteføljen. Vi har efter en del profithjemtagning en passende langsigtet position, som vi forventer at beholde i 3-4 år endnu.

Amicus Therapeutics er steget over 100% i 2020, drevet af stærke salgstal og meldingen om at selskabet vil blive profitabelt indenfor 3 år og dermed ikke har brug for ydeligere kapital. Casen fremadrettet vil blive drevet af godkendelsen af endnu et lægemiddel til Pompe Disease og fortsat udrulning af deres behandling mod Fabry Disease. Derudover har man en stor præklinisk portefølje købt af Penn State University. Amicus bliver nu handlet til flotte multiple af deres nuværende salg og er dermed type-eksemplet på vores investeringsfilosofi om at modne positionerne henover mindst 2-3 år af udrulningen af lægemidlet, hvor markedet så begynder at præmiere det kommercielle potentiale. Amicus er trådt ind i deres 2. kommercialiseringsår.

Vi spår et stærkt år for Biotek i almindelighed og for porteføljen i særdeleshed, der har ikke mindre end 6 potentielle godkendelser planlagt i 2021. Det tror vi vil få betydelig værdiskabende effekt for porteføljen i fremtiden. Allerede i februar er der mulighed for at få godkendt 2 lægemidler. I 2020 fik vi 2 lægemidler godkendt.

I december måned gik vi ud af et selskab, der fik udskudt deres godkendelse med op til et år, hvorfor vi afventer overståelsen af den nyligt annoncerede emission. Derudover har vi brugt december til at øge vores vægt generelt indenfor cancer, som nu fylder 55% af porteføljen og i særdeleshed indenfor et blodkræftselskab med stort potentiale.

2020 var et godt år for vores fond, som leverede et rekordstort overskud, samtidigt med at vi oplevede stor kundetilgang. Samlet set blev AUM fordoblet i 2020.

Vi er også begyndt at introducere fonden som langsigtet investor overfor ledelserne i vores porteføljeselskaber, og det er blevet modtaget godt. Fondens unikke strategi og lange tidshorisont i de samme selskaber gør, at vi kan opbygge stærke relationer og dyb forståelse af vores porteføljeselskaber.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
70M

kurs ultimo
165,11

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

December månedsrapport