November Månedsrapport

Månedsrapport November 2020

Afkastet for fonden i november var 20% til kurs 169,81.

Hvad skete der i november?

I november måned ophørte usikkerheden omkring det amerikanske valg, og for aktierne blev der tale om det bedst tænkelige udfald, da vi også fik gode nyheder om en nært foranstående covid-19 vaccine.

Advice Capital Breakthrough Biotech havde sin bedste måned nogensinde med et afkast på over 20%. Afkastet var overraskende nok ikke drevet af, at Eiger Biopharmaceuticals fik sit lægemiddel, Zokinvy, godkendt. Vi havde forventet, at den ville stige markant på det, ikke mindst fordi Eiger få dage efter godkendelsen også annoncerede, at de havde solgt deres Priority Review Voucher til Abbvie for $95M. Men kursen faldt faktisk på annonceringen af denne for selskabet afgørende milepæl. Som bekendt er fonden langsigtet investor i alle vores selskaber, og vi forventer, at markedet før eller siden belønner Eiger for at nå det ultimative mål for et Biotekselskab – nemlig at få lægemidler godkendt. Efter Zynrelefs europæiske godkendelse i oktober er Zokinvy det 2. lægemiddel, som er godkendt i fondens historie.

Porteføljens 35 aktier er primært noteret i dollar og vi har siden maj 2020 oplevet markant valutamodvind på 4-5%. Trods det leverer vores portefølje et solidt afkast, primært båret af de kommercielle selskaber som aflagde regnskab i november, samt gode nyheder fra flere konferencer i november måned.

Vi har hjemtaget lidt profit i nogle af de større positioner indenfor særligt sjældne sygdomme, men er fortsat godt vægtet i den kommercielle del af den sektor. Vi har brugt provenuet til at øge i 4 small cap cancer-selskaber.

For nogle måneder siden omlagde vi store dele af vores biopharma beholdning for at tage mere eksponering i small – og midcap. Det lå i tråd med hvad vi gjorde i marts, og det har vi fået fuldt udbytte af i november. P.t. har vi ingen større omlægninger planlagt.

Endelig blev vi i november mindet om en af fondens bedste investering til dato (Stemline), da selskabets lægemiddel Elzonris (tagraxo-fusp) efter en appel-behandling, alligevel blev indstillet til godkendelse af EMA’s rådgivende komité, som ellers havde afvist Elzonris på mødet i juli. Dermed kan patienter i EU med den sjældne cancer BPDCN (Blastisk Plasmacytoid dendritcelle neoplasi) sandsynligvis snart få adgang til Stemlines behandling, ligesom den sidste 1 usd/aktie af opkøbstilbuddet fra maj måned vil komme til udbetaling ved det første kommercielle salg i et af de store EU-lande.

Her i begyndelsen af december vil ASH-konferencen i USA sætte fokus på udvalgte cancerselskaber i porteføljen, og det håber vi bliver kurspåvirkende i løbet af måneden.

Når vi ser frem imod 2021, så vil porteføljen være positioneret mod at få flere lægemidler godkendt allerede i 1. kvartal 2021. Det vil være med til at øge afkast på den lange bane og samtidig oplever vi ingen udfordringer i løbende at finde nye attraktive Biotekselskaber, der opfylder vores kriterier.

Dermed vil 2021 blive året, hvor fondens langsigtede rejse udmønter sig i endnu flere kommercielle selskaber, og vores grundlæggende investeringsfilosofi om at investere i senstadie-selskaber til attraktive priser i lægemiddeludviklingens superliga vil blive yderligere accelereret.

Det er derfor vores vurdering, at 2021 bør blive bedre end 2020. Når vi ser på den grundlæggende modenhed af vores porteføljeselskaber, koblet med et stort årti for biotech og healthcare, så tegner det et lyst billede af fremtiden for fonden.

Vi vil gerne takke vores investorer for den store opbakning og interesse for fonden.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
65 M

kurs ultimo
169,81

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

November Månedsrapport