Januar Månedsrapport

Månedsrapport Januar 2021

Afkastet for fonden i januar var +5,89% til kurs 174,86.

Hvad skete der i Januar?

I januar fik fonden et solidt afkast, og momentum er fortsat ind i februar. Advice Capital Breakthrough Biotech har nu rundet 50% i afkast efter omkostninger inden de første 2 år er gået. Fremgangen i januar skyldtes i nogen grad gode præsentationer ved den vigtige JP Morgan Healthcare Conference, hvor flere selskaber tillige opdaterede deres forventninger til kvartalsomsætningen. De kommercielle biotekselskaber i den modne ende af porteføljen, f.eks. Amicus og Insmed, viser fortsat styrke.

Udover JP Morgan har januar budt på flere andre health care konferencer, hvor vi har haft lejlighed til at gennemføre en  række 1-on-1 møder med topledelsen i flere af vores selskaber, men også med flere selskaber fra vores kandidatliste. Møderne gav interessante perspektiver på sektoren og selskaberne, og særligt for de tunge selskaber i porteføljen fik vi bekræftet, at vores investeringscase er intakt og uændret.

Insmed er kommet på dækningslisten hos Credit Suisse, først med et kursmål på $40 og senere med $60, som reflekterer den fortsatte geografiske udrulning af Arikayze samt avanceringen af deres andet BTD-stof i fase 3. Vi forventer stadig at holde vores position de næste 2-3 år, hvor udrulningen af Arikayze i first line Mac Lung Disease i 2022-23 bliver et muligt value inflection point. På 3 års sigt har vi et pejlemærke på $80. I år bliver det særligt interessant at følge godkendelsen og udrulningen i Japan, som vi forventer sker i 1. halvår henholdsvis 2. halvår.

Amicus har ligeledes haft et travlt år med fortsat imponerende salgstal fra Galafold. En potentiel godkendelse indenfor Pompe disease kan komme i år, da selskabet påbegyndte en rullende ansøgning i december.

Vores øvrige genterapi-portefølje har også oplevet en stærk fremgang, og 2021 bliver måske året, hvor genterapien for alvor får sit regulatoriske gennembrud. 2020 bød på regulatoriske udfordringer, hvor flere selskaber løb ind i problemer i godkendelsesprocessen for særligt CMC-delen (chemistry, manufacturing and control). Særligt opskalering af produktionen kan være et stort issue afhængig af den underliggende teknologi i genterapien. Der er for os ingen tvivl om at mange af fremtidens lægemidler bliver genterapier, og fonden er meget velpositioneret i denne del af biotekbranchen.

Endelig har vi også set en del bevægelser indenfor nogle af vores selskaber med høj short andel, som generelt har performet rigtigt godt i januar. Vi har et par selskaber i fonden, som er med på den nu berømte Reddit gruppe WallStreetBets liste.

Fonden er fuldt investeret og har initieret nye mindre positioner i Exelixis og Bluebird Bio, mens vi reducerede vores position med 80% i et af de mindre small cap selskaber efter en stigning på 150%. Sidstnævnte er nu faldet kraftigt tilbage igen, og vi kigger efter et godt tidspunkt at genopbygge positionen. Qua sin størrelse og kapitalbehov, er det dog et selskab, som kun vil vægte 1-2 % i porteføljen.

I februar måned afventer vi godkendelsen af et nyt lægemiddel, som vi imødeser med stor forventning.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
80M

kurs ultimo
174,81

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Januar Månedsrapport