December Månedsrapport

Månedsrapport December 2019

Afkastet for fonden var 3,68% til kurs 140,56.

Breakthrough Biotech oplevede endnu en måned med solidt afkast. Da vi nu er fuldt eksponeret mod virksomhedernes fundamentale udvikling, får vi som investor fuldt udbytte af revalueringer.

I december vil vi igen fremhæve Proteostasis, som i første halvdel af måneden fortsatte kurshoppet til over +$4, hvor vi solgte 30% af beholdningen. Vi skrev i sidste månedsrapport, at vi afventede data. Disse blev præsenteret medio december og viste en fremgang på blot 8% over placebo. Dermed levede de ikke op til hverken vores eller markedets forventninger, og vi solgte resten af beholdningen omkring kurs $2,3. Den gennemsnitlige salgskurs blev 2,8$, som skal ses i forhold til en gennemsnitlig købskurs på 0,9$.

Det andet selskab vi vil fremhæve er en “klassisk” position for os. Den illustrerer både vores approach til børsnoteringskurser, som vi generelt synes er for høje, samt vores opportunistiske tilgang til at tage profit, når selskaberne er gået meget op. Børsintroduktionen af Mirum Pharmaceuticals skete i sommeren til kurs $15, derefter fulgte en periode med risk off, no news og investor-træthed. Vi købte os derefter ind i selskabet ved kurs $7-8 efter at have haft den på vores observationsliste i noget tid. Da Mirum Pharmaceuticals i december offentliggør en overaskende klar regulatory pathway fra FDA allerede fra fase 2 steg selskabet til kurs $20-23 over få dage. Vi solgte 30% fra i det niveau. Det er et spændende selskab, som vi fastholder i porteføljen, men overvejer den resterende position, hvis aktien skulle gå op mod kurs $30. Det er aktiv forvaltning af vores investorers midler.

En anden type investeringer vi søger til fonden er Achillion, der som vi tidligere har nævnt er under overtagelse af Alexion efter en flot budpræmie. Her har vi øget positionen til 50.000 aktier, hvilket svarer til omkring 4% af fondens midler inden decembers måned kapitalindskud fra nye og eksisterende kunder. Det er en arbitrage case, hvor vi køber aktier til 4% discount af kontantværdien af Achillions tilbud med den ikke uvæsentlige krølle, at der oveni gives 2 x 16% gratis upside indenfor de næste 4 år, såfremt visse milestones opnåes. Så der er altså tale om en langsigtet investering, der kan give fonden op til $100.000 over de næste år. Kontantdelen bliver udløst allerede indenfor halvt år, da begge bestyrelser og generalforsamlinger har godkendt aftalen. Det er muligvis ikke så sexet som mange af de højdespringere, men risk/reward som investor er favorabel, da risikoen for at aftalen falder må betegnes som meget lav (hvis f.eks. myndighederne skulle modsætte sig overtagelsen, hvilket ikke er set ofte i biotek). Dermed har vi hele vores investering hjemme med 4% indenfor 6 måneder, og derefter fri upside som enhver investor ville være glad for. Vi sætter en meget høj sandsynlighed for de første 16%, da der alene er tale om, at man initierer et fase 3 forsøg med Danocipan, stoffet der har BTD. Det vil forventeligt ske indenfor 1-2 år. Den sidste $1 per aktie udløses ved godkendelse af Danocipan, hvilket vi sætter til 60%.

Vores kontantandel er nu 14%.

Fonden har øget i cancer og sjældne sygdomme igennem december. De kommercielle selskabers andel af porteføljen er faldet lidt, som en konsekvens af at late stage virksomhederne har klaret det godt – også båret af data præsentationer fra ASH i december.

Porteføljen rummer ultimo december 32 selskaber.

Vi ønsker vores kunder et godt nytår

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
39 M

kurs ultimo
140,56

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

December Månedsrapport