Januar Månedsrapport

Månedsrapport Januar 2020

Afkastet for fonden var -7,68% til kurs 129,76.

Breakthrough Biotech blev i januar hårdt ramt af risk-off, da Corona-udbruddet lagde et solid pres på markederne henimod slutningen af måneden. Det billede er dog for fonden vendt totalt i de første 3 handelsdage i februar, hvor vores portefølje steg med næsten 15% til kurs 147. Her i skrivende stund er kursen 145. 

I januar var det store fokus J.P. Morgans årlige health care konference, som tiltrækker pharma- og biotekselskaber og en række rådgivere og investorer fra hele verden. Fokus er ikke kun på de præsenterende aktører (primært børsnoterede selskaber, sekundært hospitaler og andre stakeholdere i industrien), men i lige så høj grad på den deal-making og networking der naturligt foregår rundt om selve konferencen. Selve konferencen løber over 4 dage med 5-7 præsentationsspor fra 7.30 til 18.00 og præsentationer af 20-25 minutters varighed, hvilket giver en idé om omfanget den officielle del. Den uofficielle del er mangefold større og betyder at det nærmest er umuligt at opdrive hotelværelser og mødelokaler i San Francisco i den uge, hvor konferencen løber af stablen. 

Vi fik lejlighed til at få opdateringer fra flere selskaber i porteføljen og fra flere kandidater til porteføljen. Selvom konferencen i modsætning til tidligere ikke var centrum for offentliggørelse af mange deals, så var vores overordnede indtryk positivt, og vi fik også hørt flere selskaber på vores kandidatliste, hvoraf et par stykker rykkede nærmere et indkøb. 

Som et lille kuriosum er det værd at nævne fondens største investering Insmed, hvor vi på konferencen noterede, at CEO i vores øjne forsøgte at sænke forventningerne til INS1007, som er et af udviklingsprogrammerne i pipelinen. Lige netop det program var med til at give fonden en rekord start på februar, da Insmed mandag d. 3. februar præsenterede positive fase 2 data, som sendte aktien op med over 70% i denne uge. Insmed faldt igennem januar fra kurs 26 til 20 og vi øgede kontinuært igennem måneden. Efter kursstigningen valgte vi at sælge 25% af vores beholdning for at nedbringe vægtningen i porteføljen. Vi har noteret os at Goldman Sachs og Morgan Stanley har initieret dækning med kursmål 46 og 50.  

Vi nævnte i sidste månedsrapport positionen i Achillion, som er ved at blive opkøbt af Alexion. Efter konkurrencemyndighedernes godkendelse faldt selve købet på plads i slutningen af januar – noget hurtigere end ventet. Det fik markedet til at prissætte aktien betydeligt anderledes og tillægge værdi til den mulige upside på 2 x 1 USD per aktie, som vi omtalte sidst. Med en delvis revaluering og med tanke på risikoen og det tidsmæssige aspekt i at afvente, valgte vi at realisere positionen lige under kurs 7 og fik dermed en betaling på næsten 0,7 USD for at opgive retten til den mulige efterbetaling. Det var attraktivt i vores øjne. Vi realiserede dermed en gevinst på næsten 80% på vores oprindelige position og omkring 15% på den position vi tilkøbte efter at købstilbuddet blev fremsat.

Vores kontantandel excl. ny investorindskud er ved månedsskiftet faldet til ca. 2%, da vi øgede eksponeringen i løbet af måneden ovenpå de store tilbagefald ifm. Corona-virus-udbruddet.

Apropos Corona, så har fonden en mindre position i Gilead, som netop har lanceret en aftale med de kinesiske myndigheder mhp. udviklingen af en behandling. Man har forsøgsvis behandlet en af de første patienter i USA og resultaterne herfra har allerede givet anledning til omtale i den prestigefyldte New England Journal of Medicine. Vi forventer, at corona-virus-udbruddet i øvrigt vil sætte mere langsigtet fokus på et par andre selskaber i porteføljen, som bl.a. arbejder med de amerikanske myndigheder om beskyttelse mod biologisk krigsførelse.

Porteføljen rummer ultimo januar 31 selskaber.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
43,6 M

kurs ultimo
129,78

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Januar Månedsrapport