Februar Månedsrapport

Månedsrapport Februar 2021

Afkastet for fonden i februar var -1,4% til kurs 172,35.

Hvad skete der i Februar?

På overfladen ser udviklingen i februar afdæmpet ud, men den dækker over stor volatilitet i perioden. Februar startede flot med stor fremgang, men vi så efterfølgende en ligeså stor nedgang hen mod månedens slutning. Volatiliteten var primært forårsaget af en uventet rentestigning og deraf makro-relateret uro og lidt sektor-rotation fra vækst mod value.

Vi har benyttet korrektionen til – som vi plejer – at sælge big pharma positioner og øge i porteføljens kommercielle selskaber, der kom på likvideringsudsalg i sidste uge af februar og ind i marts. Markedet blev mere stabilt efter annoncering af amerikanske jobtal i fredags, hvor vi havde hele vores rekalibrering tilendebragt. Alle køb er sket til en multipel på under 3,6 af selskabernes kontantbeholdning.

I februar så vi fondens 3. lægemiddel, Cosela fra G1 Therapeutics, blive godkendt som ventet. Det er det første nye stof i 20 år, som skal nedbringe bivirkningerne ved Kemoterapi i behandlingen af patienter med småcellet lungekræft og kan derfor have et meget stort kommercielt potentiale. Men ligesom med Eigers godkendelse sidste år var kursudviklingen skuffende ovenpå godkendelsen, og G1 Therapeutics handles nu næsten 40% lavere end før godkendelsen.

Vi trimmede vores position inden godkendelsen efter aktiens flotte stigning, og vi har efterfølgende købt aktierne tilbage på hvad vi tror er bundniveauet. Det langsigtede potentiale i aktien er naturligvis styrket med godkendelsen, og den potentielle målgruppe i første indikation i USA udgør 30.000 patienter. Med en pris på $34.000 per behandling har denne ene indikation i teorien blockbuster-potentiale og stoffet rulles ud via et unikt 3 årigt samarbejde med Boehringer Ingelheim. Da stoffet skal anvendes i forbindelse med al kemoterapi har Cosela et stort potentiale i andre cancer-indikationer.

På negativ-siden skuffede Amicus ved ikke at nå sit endpoint i fase 3 studiet i Pompe disease. Det har fået kursen til at falde markant, og analytikerne har nu groft sagt afskrevet denne indikation i den kommende periode. Vi forstår godt analytikernes skuffelse, da primary endpoints som hovedregel skal nåes for at opnå godkendelse. På primary endpoint så Amicus en forbedring på 16 meter i en 6 minutters gangtest, men der skulle 18 meter til for at opnå statistisk signifikans. Til gengæld nåede man alle secondary endpoints, som vel at mærke også indeholdt de endpoints som konkurrende stoffer er godkendt på. Her præsterede Amicus bedre end den eksisterende behandling, og forbedringen var statistisk signifikant.

Henset til at konkurrentens behandling svækker patientens lungefunktion permanent, så mener vi i lighed med Amicus, at totaliteten af data gør, at man kan få stoffet godkendt og kommericaliseret alligevel. Amicus fortsætter således den “rullende FDA-ansøgningsproces”, som man allerede var igang med inden data. Selskabet har over $500 mio. i kassen og har allerede et andet produkt på markedet, der ventes at sælge for mere end $300 mio. i 2021 mod $260 mio. i 2020. Vi har fordoblet vores position ovenpå det store tilbagefald. Vi forventer, at kursen ligger betydeligt højere i slutningen af 2021. 

Også en af porteføljens mindre positioner Bluebird kom i stormvejr, da man har fundet 2 tilfælde af cancer hos patienter i selskabets kliniske forsøg. Den ene patient havde modtaget og afsluttet sin behandling for mere end 5 år siden, mens det andet tilfælde er af nyere dato. Det nyere tilfælde er den samme cancertype, som man fandt hos en patient i 2018, og som efterfølgende kunne henføres til den forberedende kemoterapibehandling patienten havde fået. Bluebird stoppede midlertidigt både salg og kliniske forsøg, mens udredningen foregår. Det ramte overraskende bredt i porteføljens 10 genterapi-selskaber, da der spekuleres i om det kan være teknologien i sig selv, der udgør problemet. Den såkaldte vektor-teknologi er også grundlæggende teknologi i andre genterapi-selskaber. Vi afventer yderligere oplysninger inden vi tager stilling til vores eksponering i genterapi. Bluebird oplyste selv, at udredningen ville tage uger fremfor måneder, hvilket betyder, at en hel eller delvis afklaring nu er lige rundt om hjørnet.

Marts måned byder på flere internationale health care konferencer, hvor flere af vore selskaber præsenterer. Vi vil der få en helt aktuel pejling på, hvordan selskaberne er kommet igang i 2021. Næsten alle selskaber har nu fremlagt regnskaber, og vi vil i de kommende uger foretage de sidste justeringer af de enkelte positioners vægtning ovenpå regnskaber og udsigter for 2021. Flere af positionerne viste i februar en snert af det kurspotentiale, som de besidder på sigt. Vi har uændret stor tiltro til selskaberne og deres lægemidler, og så snart den kommercielle rejse er igang, ved vi af erfaring, at tiden arbejder for os.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
78M

kurs ultimo
172,35

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Februar Månedsrapport