Juni månedsrapport

Månedsrapport juni 2020

Afkastet for fonden i juni var -0,43% til kurs 161,68.

Hvad skete der i juni?

Vi øgede fondens defensive eksponering mod big biopharma fra 18% til 28% og fastholdt vores kontantandel på 8%. Vi tog en ny position i et cancerselskab, som fik sit stof godkendt i begyndelsen af året, og som vi har haft på observationslisten lige siden. Kursen var faldet tilbage under den seneste emissionskurs, selvom salget af deres nye stof forløber som planlagt. Derudover modtog vi provenuet for salget af Progenics og Stemline og de tilhørende Contingent Value Rights, som udløses hvis opstillede regulatoriske/salgsmål nås over de kommende år. Vi modtager fuldt kontantprovenu for overtagelsen af Portola i starten af juli.

Der har været en del aktivitet i juni i vores porteføljeselskaber, men vi vil fremhæve Gilead og deres fremgang med Remdesivir til behandling af Corona. Vi har øget vores beholdning af Gilead til 5% efter annonceringen af både prissætning af Remdesivir (som lå betydeligt over vores forventninger) og det faktum at USA allerede har købt 90% af produktionen frem til september. EU-kommisionen forhandler i øjeblikket om en større ordre. Dette betyder, at Remdesivir bliver en “Instant Blockbuster” med salg over $1 milliard. Vi estimerer, at salget at Remdesivir kan blive over $3 milliarder årligt da hæmskoen pt. alene er produktionskapacitet og ikke efterspørgsel. Via en række optimeringer har Gilead sænket produktionstiden fra 12 mdr. til 6 mdr., så det er et lægemiddel, der er knaphed på. Netop idag fredag d. 3. juli har EU-kommisionen givet en betinget godkendelse til Remdesivir ovenpå den positive anbefaling fra de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA) på CHMP-mødet i sidste uge.

Gilead er også på rygtebasis sat i sammenhæng med en fusion med Astra Zeneca, hvilket vi forholder os neutralt til.

Vi er generelt godt tilfredse med vores eksponering i hele porteføljen og leder løbende efter nye selskaber indenfor cancer og sjældne sygdomme specielt. Vi regner dog med i juli måned alene at bruge kontantbeholdningen, hvis der opstår åbenlyse opportunistiske muligheder i porteføljen eller på vores observationsliste.

Vi vil gerne fastholde en lidt mere defensiv eksponering henset til at vi nu ser en 2. bølge af Coronasmitte, hvilket kan ryste markedet i august og september, hvor 2. kvartalsregnskaberne også vil bidrage negativt til sentiment. Vi monitorerer hele tiden vores porteføljeselskabers kontantbeholdning, og Biotek-selskaber er generelt ikke negativt påvirket af manglende indtægter. Her er effekten typisk at spore på valueringen af deres nye emissioner, hvilket vi ikke har set en effekt af endnu. Den gennemsnitlige runway for vores selskaber er 8,1 kvartaler, hvilket er klart på den gode side i vores investeringsmodel.

Vi regner fortsat med at 2020 bliver et stærkt år for Biotek og Healthcare.

Med afgang af 3 selskaber i juni måned rummer fonden idag 33 selskaber.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
58,5 M

kurs ultimo
161,68

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Biopharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Juni månedsrapport