Månedsrapport December

Månedsrapport December 2021

Afkastet for fonden i December blev – 2,3% til kurs 131,11

Hvad skete der i December?

Både begyndelsen og slutningen af måneden var volatil, hvor tendensen fra november fortsatte. Uroen var ikke særegen for biotek-sektoren, men var også til stede på de øvrige finansielle markeder, hvor omlægningen fra vækst-aktier til value/defensive aktier fortsatte, primært drevet af frygt for inflation.

Status for hele måneden blev et fald på -3,8% for det brede amerikanske biotech-indeks XBI, og med december afsluttet kan vi også gøre status for sektorens 2021. Slutfacit for hele året blev et fald på 20,5% i XBI, hvilket er det laveste afkast i indeksets historie (siden 2006). Der var negativt afkast for indekset gennem alle årets sidste 4 måneder.

Vi har igennem året øget i de kommercielle selskaber, både i form af øgede positioner, men også i kraft af at 4 af vores selskaber har fået lægemidler godkendt i 2021. Vi har fortsat fondens fokusering på de kommercielle biotekselskaber i december og i skrivende stund midt januar 2022. Således var fonden 50% vægtet i kommerciel biotek igennem 2020. Idag er vi 79% vægtet i selskaber, der har salg. Det har vi gjort i takt med, at de kommercielle selskaber er faldet lige så meget igennem 2021 som de mere usikre biotekselskaber der står foran deres første godkendelse. Selvom vi på papiret ikke har høstet gevinster på den strategi, så er det erfaringsmæssigt det rigtige at gøre.

I januar har vi deltaget i 3 investorkonferencer og har i den forbindelse haft møder med 8 af vores selskaber for at få en dybere forståelse af, hvordan de anskuer det nuværende marked. Meldingerne har været at man så småt i januar er ved at se en genåbning igen for personlige salgsmøder og man forventer at det er normaliseret i Q1 2022.

Den største konference er JP Morgan Healthcare, som netop er afsluttet 13. januar, og i den forbindelse har flere af vores kommercielle selskaber annonceret salgstal for fjerde kvartal, hvilket betryggende viste en fremgang selv under de regionale nedlukninger i USA pga. Omicron.

Vi har alene opjusteret salget for de 4 selskaber der har oplyst salgstal på JPM, resten af selskaberne er sat til samme salg som Q3, hvilket vi anser for konservativt. Vi forventer at salgstallene vil overstiger $614M for Q4. Tallene for resten af selskaberne bliver rapporteret ifm. kvartalsregnskaberne i februar.

Vi kan konstatere, at operationelt har 2021 ikke været dårligt, men den generelle stemning har været forfærdelig. I sidste ende er det den operationelle udvikling af selskaberne, som vil føre til værdiskabelse. Vi er fortrøstningsfulde over vort fokus på sjældne sygdomme og cancer. Det er begge som forudset store vækstområder og BTD-status har valideret patientpotentialet som værende unmet. Vi ser det afspejlet i udrulningen – selv under en pandemi med svære adgangsforhold for nye selskaber, så har de formået at lancere og bygge salget op i de sidste 2 år.

Det er vanskeligt at forudsige, hvornår stemningen for biotek vender, men vi vurderer, at nu hvor medicinpris-reformen er i venteposition, den demokratiske administration har svært ved at finde internt fodslag, der er stigende salg i vores kommercielle selskaber og en afklaring i løbet af foråret på inflationsforventningerne, at vi står overfor et større rebound i biotekselskaberne værdi.

P.t. bliver vores selskaber handlet til 2,1 x deres kassebeholdning, hvilket med bred margin er historisk lavt, og endda væsentligt under bundformationen, da Corona først brød ud. Vi har 6 selskaber, som bliver handlet under kassebeholdningen, hvilket vidner om en exceptionel dårlig stemning på biotekmarkedet.

Det, der skal vende stemningen på den korte bane, er, at Big Pharma begynder at købe mere op i biotek, og vi så i 4. kvartal, at man så småt var begyndt igen, men også at Omicron-nedlukninger igen satte mulige transaktioner på hold. Det er alt andet lige vanskeligere at gennemføre salg af virksomheder, når man ikke kan mødes personligt – specielt når det er afgørende at forskningsledelsen også har buy-in i processen.

Det er vores forventning at Omicron-nedlukninger vil fortage sig i løbet af 1. kvartal.

Miljøet for overtagelser er meget gunstige, da valueringerne er historisk lave, pengekasserne hos Big Pharma historisk høje, og biotek-ejerne historisk trætte. Meldinger fra JP Morgan konferencen peger entydigt i retning af, at de store selskaber er klar til at købe massivt ind i nye terapier og teknologier.

Vi forventer derfor at se en øget opkøbsaktivitet i vores selskaber i 2022. Vi har haft 7 opkøb indtil videre i fondens historie, og vi forventer yderligere 2-3 i år.

Udover vores fokus på kommercielle biotekselskaber, med en kendt og stigende pengestrøm som en køber kan regne på, så har vi også positioneret fonden i de mest interessante platformsteknologier, som kan være med til at udvikle nye lægemidler. Vores ikke kommercielle positioner grupperer sig primært indenfor genterapi, der står overfor sit kommercielle gennembrud indenfor de næste 3 år.

Hopper vi til porteføljen, så er det værd at nævne månedens mest opsigtsvækkende begivenhed, som Galera stod for. Selskabet havde i oktober fremlagt resultater for deres fase 3 studie, som godt nok indikerede effekt, men som ikke var statistisk signifikant. I december kunne man noget overraskende meddele, at en statistisk fejl hos CRO’en, som er den organisation der står den praktiske gennemførelse af studiet, var blevet fundet. Korrektionen af fejlen betød, at studiet alligevel udviste statistisk signifikans, og dermed er der alligevel håb for selve lægemidlet og for andre lægemiddelkandidater i selskabets pipeline, som er meget lig det omtalte. I sandhed er det en ret bizar historie, som man trods alt ser meget sjældent. Der er en verden til forskel på selskabets fremtid, hvis der, som studiet indikerer, er en effekt fra lægemidlet og dermed også en fremtidig indtjening efter en FDA-godkendelse. Meget tankevækkende er kursen fortsat mere end halveret ift. kursen før den første fejlagtige meddelelse i oktober.

Ser vi videre henover porteføljen har vi december taget et nyt selskab ind – et af de få ikke-amerikanske selskaber i porteføljen. Ligesom resten af sektoren har aktien fået store klø i 2021, men da selskabet både har kommercielt salg, en solid kassebeholdning og en interessant pipeline, finder vi det nu ganske interessant. December var også måneden, hvor Novo’s opkøb af Dicerna blev gennemført, og de sidste aktier forsvandt ud af depotet. Derudover har vi solgt lidt ud blandt nogle af de større positioner, som relativt har klaret sig bedre, og vi slutter måneden med en større kontantandel end da måneden startede.

Assets under management
60M

kurs ultimo
131,11

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Månedsrapport December