Månedsrapport Januar 2022

Månedsrapport Januar 2022

Afkastet for fonden i Januar blev – 5,29% til kurs 124,1

Hvad skete der i Janaur?

Markederne er iøjeblikket præget af uro både overfor rentestigninger i USA og en potentiel krig i Ukraine. Det har ramt alle aktier, og vi gik ikke heller ikke fri. Biotekindekset XBI er faldet 16% i januar, men vores fond har klaret det markant bedre både ift. aktiemarkedet generelt og særligt biotek.

Det skyldes primært en meget positiv kursudvikling – og længe ventet – i en af vores største positioner. Karyopharm er steget på gode salgstal og senest på lovende data i solide tumorer, hvor selskabet nu regner med at indsende ansøgning til FDA inden 1. halvår er gået. En godkendelse i den nye indikation vil kunne fordoble selskabets marked i 2023. Den positive kursudvikling er fortsat ind i februar, og det er værd at notere, at det sker under høj omsætning også. I skrivende stund er Karyopharm det eneste selskab, der har aflagt regnskab i porteføljen, udover vores 3 big pharma positioner, som også bidrager til en lidt roligere udvikling i porteføljen.

Vi har konstateret, at markedet nu endeligt har rystet medicinprisreformen af sig, der ser ud til at være løbet ud i sandet for demokraterne, som heller ikke internt kan blive enige. Ligeledes har det ganske som ventet vist sig, at FDA ikke er blevet mere restriktiv, men at 2021 som helhed bød på ligeså mange godkendelser som de forgange år.

For første gang i lang tid kan vi se, at selskaberne begynder at stige på gode resultater og på forventningerne til disse. Det tyder på, at køberne er ved at vende tilbage til sektoren. Det er stadig meget tidligt, men der er tegn på en bundformation i XBI-indekset i 85-95. Vi forventer snart at se pæne stigninger i de kommercielle selskaber, som har haft salgsvækst. Den afgørende faktor for et fornyet rally i biotek bliver derudover flere overtagelser fra Big Pharma, og det tror vi kommer til at ske indenfor de næste måneder. Stort set alle Big Pharma selskaber har i forbindelse med deres regnskaber erklæret sig på opkøbsjagt. Interessant nok er man ikke særlig prisfølsom, idet det primære fokus synes at være på forskning og teknologi, og hvordan det passer ind i selskabets egen fokus og strategi. Det er lovende for vores selskaber, som er førende indenfor deres felt.

Det åbne spørgsmål er, hvor lang tid det vil tage køberne og sælgerne at finde hinanden, for selvom kurserne er lave, betyder det ikke at sælgerne vil sælge til disse priser, da de fortsat har gode kontantbeholdninger til at drive selskabet fremad mod flere data og potentielt nye lægemidler. De fleste af vores selskaber har pengekasser, der rækker ind i 2024. Ligeledes vurderer vi, at det også vil være gavnligt for antallet af handler, at køber og sælger kan mødes fysisk, hvilket har været begrænset det sidste stykke tid.

Den store JPM Health Care konference i januar blev også meget rammende afholdt virtuelt, og der har ift. “normalen” ikke været særligt mange M&A-meddelser op til eller umiddelbart efter konferencen. Vi fik iøvrigt lejlighed til at høre en række af vore porteføljeselskaber på konferencen og en række potentielle nye selskaber. I det store billede var der ikke mange overraskelser, men vi noterede os en spirende optimisme hos et par af vores selskaber, herunder Karyopharm, som altså også efterfølgende leverede varen.

Hele 16% af de i alt 700 amerikanske biotekselskaber bliver handlet under deres kontantbeholdning, hvilket er historisk lavt og noget som man aldrig ser på det private marked. Denne krise i biotek har udelukkende udspillet sig på børsen, hvor de noterede selskaber er faldet markant i værdi, mens at tidlige startups og early stage selskaber har nydt store inflows og høje valueringer udenfor børsen. Vi forventer, at pendulet svinger tilbage til de modne selskaber, og det er vores vurdering, at det bliver big pharma, der skal føre an i revalueringen af disse. Der er stadig rekordmange penge i biotek, en tendens som vi forventer fortsætter årtiet ud.

Når vi kigger på cancer-området som helhed er omsætningen igen steget drevet af prisstigninger og nye lægemidler. 4 af vores selskaber benyttede også lejligheden til i januar 2022 at sætte priserne op med 2-8%. Under et er Big Pharmas omsætning og overskud steget pænt i 2021, så sektoren har det fint.

Regnskaberne fra Big pharma var da også kun sporadisk påvirket af Covid, som heller ikke fylder markant i selskabernes forventninger til 2022. Vi vil særligt gerne se fremgang i diagnosticering af nye cancer-patienter, som har været på standby de sidste år. Meldingen fra de fleste selskaber er, at sundhedssystemerne enten fungerer normalt eller er på vej til det, og at man har lært at håndtere Covid. Ser vi på udviklingen i vores kommercielle biotek-selskaber, så er det betryggende at deres vækst nu kan accelerere yderligere. Indenfor den næste måneds tid vil de aflægge 4. kvartalsregnskaber, og vi ser frem til at få en pejling på deres forventninger til 2022.

 

Assets under management
58M

kurs ultimo
124,51

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Pharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Månedsrapport Januar 2022