Månedsrapport Juni

Månedsrapport Juni 2022

Afkastet for fonden i juni blev -1,8% til kurs 106,11

Hvad skete der i juni?

Finansmarkederne var fortsat præget af en meget negativ stemning i juni, hvilket stadig skyldes stigende inflation, stigende renter og senest nervøsitet for at den økonomiske vækst bliver negativ i 2. halvår af 2022. Det førte til store fald i juni på det generelle aktiemarked, som også ramte vores fond frem til medio måneden. Biotekaktierne kom stærkt igen fra d. 16. juni, hvor XBI indekset bundede ud i kurs 62.

Erfaringsmæssigt er kassebeholdningen en naturlig bund for biotekselskaberne, men vi har set igennem den sidste måned, at selskaberne kan handles endog betydeligt under kontantniveauet, for nogle selskaber helt ned til 1/3 af deres kontantbeholdning. Det er en kombination af et fravær af købere og så et meget højt niveau af shortsælgere i XBI-indekset, hvor hele 42% er på short siden.

I de tidligere biotekbunde har mellem 8-16% af selskaberne handlet til under deres kontantbeholdning, idag er det 35%.

Det er et amerikansk og til dels engelsk fænomen, som vi ikke ser i norden. Selv Orphazyme i betalingsstandsning blev handlet betydeligt over deres kontantbeholdning, og der var alt jo gået galt for firmaet. Ikke engang friends & family kan købe sig ind i selskaber under kontantbeholdning, så på sigt er vi ikke tvivl om, at bunden befinder sig heromkring, og der vil det vise sig at være nogle gode køb, som vi har foretaget i løbet af marts-maj.

Vi tror med andre ord, at bunden i biotek er sat ind, og at sektoren vil være en af de mest attraktive for et recovery play den næste tid.

Det er specielt opkøb i sektoren i løbet af juni, samt en række rygter om opkøb, der har fået biotekaktierne til at stige sidst på måneden. Jefferies og Goldman Sachs healthcare konferencerne ser ud til at have sat sektoren igang igen, hvor biotek og pharma for første gang har mødt hinanden fysisk i flere år. Skal man købe og sælge virksomheder så er tillid afgørende, og det tror vi bliver fremmet ved at man fysisk mødes.

Opkøb og rygterne om selvsamme sker både i small cap og stor midcap, hvor det seneste rygte er, at Merck kigger på at overtage Seagen.

Vi forventer også, at shortsælgerne snart begynder at lukke deres positioner, hvilket vil medvirke stærkt positivt til kursudviklingen.

Aktiemarkedet er foran økonomien med et halvt år siger en god tommelfingerregel, og de fleste dårlige nyheder er nu indregnet i kurserne, så hvis inflationstallene begynder at pege nedad, så er der grobund for et længerevarende rally. I juni måned gik alle råvarer priserne ned og ligger nu under priserne i 1. kvartal. Det er lovende. Olieprisen er også begyndt, – noget overraskende – at gå ned igen.

For vores selskaber er der heller ikke noget, der tyder på at medicinsalget stagnerer, tværtimod viser de fleste fortsat stærk vækst, og vi ser fremimod de næste salgstal i slutningen af juli og i starten af august, som også kan blive positivt for kurserne. I et negativt og lavvækst makroøkonomisk scenarie vil selskaber med høj vækst være desto mere attraktive.

På selskabsniveau var det lidt småt på nyhedsfronten i juni måned, hvis vi ser bort fra ASCO og EHA-konferencerne i starten af måneden. Vi noterede os dog at et tidligere selskab i fonden (bluebird) nu er godt på vej til at få hele 2 genterapier-mediciner godkendt, efter at FDA i juni afholdt 2 adcom-møder for Bluebirds ansøgning i Sickle Cell og i Cerebral Adrenoleukodystrophy. Begge ansøgninger modtog klare anbefalinger og stemmerne 13-0 hhv. 15-0.

Det er et stort skridt for genterapi generelt og naturligvis også for det stærkt decimerede bluebird, som efter et voldsomt kapitalforbrug og svindende pengekasse har været i krise et godt stykke tid. Hvis begge ansøgninger godkendes, kan selskabet se frem til at modtage 2 priority review vouchers, som hver især bør kunne sælges for ca. 100 mio. USD. Det vil være et tiltrængt boost til Bluebirds pengekasse.

Netop det ekstreme kapitalforbrug og de kommercielle problemer i Europa (hvor man sidenhen helt har trukket det godkendte produkt Zynteglo), var årsagen til, at vi sagde farvel til bluebird i fonden for lang tid siden. Vi holder naturligvis øje med casen ovenpå de stærke adcom-møder, men grundlæggende har vi ikke stærk tillid eller tiltro til selskabet, så sandsynligheden taler ikke for, at fonden igen får en væsentlig position i selskabet. Til gengæld ser vi positivt på den validering af genterapi generelt, som man også kan tage med sig fra de positive adcom-møder. Det er noget vi tager med os over i vurderingen af de andre genterapiselskaber i porteføljen.

Fonden klarer sig fortsat pænt generelt set, og som en af de allerbedste indenfor Biotek i år. Vi forventer stadig et positivt afkast for året. Der er et betydeligt potentiale i kommerciel biotek, som er uden sidestykke.

I løbet af maj-juni har vores køb af 3 CRISPR selskaber forøget vægtningen af latestage selskaber fra 31 til 37%.

Endelig noterer vi med glæde, at Finanstilsynet har godkendt fonden til børsnotering, som vil ske i september måned.

Assets under management
51M

kurs ultimo
106,11

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Big Pharma

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Månedsrapport Juni