Månedsrapport Oktober

Månedsrapport Oktober 2021

Afkastet for fonden i Oktober blev – 0,3% til kurs 138,14

Hvad skete der i oktober?

Den mest afgørende begivenhed i Oktober var uden sammenligning, den for biotech gode nyhed, at medicinpris-reformen gled ud af Bidens infrastruktur-lovforslag, idet man erkendte, at der ikke kunne opnås flertal for forslaget. Det er det første skridt på vejen henimod en normalisering af sektoren, som har været hårdt ramt i 2021.

Vi noterer endvidere, at diskussionerne omkring reformerne nu synes mere fokuseret på ældre medicin, på insulin-produkter og på inflationssikring. Der er en klar rød tråd i at regeringen dermed ikke ønsker at ramme biotech, men netop stadig vil støtte den innovation, der skal give mange nye lægemidler i fremtiden.

Den nyhed påvirkede hele sektoren i slutningen af oktober og igennem første uge af november og fik også gennemslag i Fonden. I takt med, at der bliver indgået flere kompromisser igennem lovgivningsprocessen, så vil markedet også reagere positivt i den retning.

I skrivende stund har hovedparten af vores selskaber aflagt regnskab for 3. kvartal, og der har på trods af regionale nedlukninger i USA været fremgang over hele linjen med en gennemsnitlig årlig vækst på 36% i salget. Meldingen fra selskaberne er, at hospitalssektoren, som er afgørende for vores selskaber i den tidlige kommercialiseringsfase, nu er begyndt at åbne op for salgsmøder, ligesom man er på vej imod en normalisering af ikke-essentielle operationer, cancer-diagnostik, m.v. Frygten for endnu et skuffende kvartal for de små kommercielle selskaber har også lagt en dyne over kursudviklingen, og den dyne er nu løftet.

Det er vores vurdering, at genåbningen vil trække salget yderligere op i 4. kvartal. Vi er komfortable med vores positioner i den kommercielle del af sektoren, som ellers har været meget hårdt ramt gennem det meste af året. Fonden har idag placeret 58% af midlerne i kommercielle selskaber. I takt med at Fondens selskaber modnes – og i år er 4 lægemidler godkendt – vil Fonden i stigende grad blive positioneret i kommerciel biotek.

I begyndelsen af november tog vi noget profit af positionerne, ligesom vi realiserede vores arbitrage-gevinst i Kadmon Holdning. Sanofi lukkede handlen for et par dage siden efter at opkøbsaftalen blev anonnceret i september. Fonden har i november periodisk ligget med en kontantandel på 10%. Vi bruger de midler til at øge opportunistisk i 2-3 nye positioner, samt i de selskaber der har bedst momentum i salget.

Vi forventer, at 4. kvartal kommer til at byde på flere opkøb fra Big Pharma, som har rekordhøje kassebeholdninger og god adgang til billig lånekapital. Bl.a. har Pfizer og Sanofi allerede været aktive i september, og vi tror ikke, at de 2 selskaber er færdige. Et andet eksempel er Bristol-Myers Squibb, der skal købe sig til yderligere vækst, da manglende vækst trykker deres Equity Story i øjeblikket. Sluttelig kan vi også nævne Novartis, som her i november efter 20 års ejerskab har solgt sin minoritets-aktiepost i konkurrenten Roche for 20,7 mia. USD. Dette provenu skal sandsynligvis bruges delvist til opkøb af selskaber eller produkter eller partnerskaber.

Vi ligger godt positioneret i førende teknologiplatforme udover vores gode samling af small- og midcap selskaber med kommercielt salg, som sagtens kan blive købt med præmier over 100% uden at være dyre eller nå all-time high aktiekurser.

Kombinationen af den mindskede regulatoriske risiko og genåbningen regionalt af hospitalerne, koblet med Big Pharmas store pengekasse gør at vi er fortrøstningsfulde overfor den sidste del af året, som vi forventer bliver god for biotek, drevet af fremlæggelse af data ved kommende konferencer, navnligt ASH i December.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
69M

kurs ultimo
138,14

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Månedsrapport Oktober