Månedsrapport september

Månedsrapport September 2021

Afkastet for fonden i september blev – 3,2% til kurs 138,66

Hvad skete der i september?

De daglige kursudsving i september blev mindre og værdisætningen er nu igen begyndt at reagere på selskabernes operative udvikling. Det er tegn på, at bunden i amerikansk biotek er ved at være nået. Ligeledes bød september på stigende opkøbsaktivitet og et af vores selskaber, Kadmon Holding, blev købt op af den franske gigant Sanofi. Kadmon havde lige fået deres lægemiddel godkendt i juli, og vi kan af opkøbsdokumenterne se, at Sanofi først gang luftede købsinteressen overfor selskabet en måned før FDA-godkendelsen kom i hus. Det kan være lovende for de tidlige kommercielle selskaber som vores fond ejer en del af. Vi har igennem måneden øget i Kadmon, da der er opstået en arbitrage mulighed på 8%. Den handles til $8,85 på markedet, og Sanofi har budt $9,5, hvilket begge bestyrelser har godkendt. Selskaberne regner med at handlen afsluttes i 4. kvartal.

September blev måneden, hvor Biden-administrationens længe ventede indspark til den politiske diskussion af medicinpriserne blev offentliggjort. Det blev ikke den store paladsrevolution, som markedet ellers havde lagt op til. I stedet ligner det en trinvis ændring med en grænse på prisstigninger, der flugter med inflationen, samt et opgør med de helt grelle eksempler på manipulation, hvor der enten ikke er konkurrenter eller hvor selskaberne betaler kommende konkurrenter for ikke at lancere deres medicin (pay-to-delay). Igen bliver insulin-området fremhævet, hvorfor vi tror, at dette område vil stå overfor en større udfordring end ny banebrydende medicin.

Vi tror således, at biotek endelig kan slippe ud af den dyne af negative forventninger til det regulatoriske landskab. Samtidig noterer vi, at en del af vores selskaber bliver handlet til samme multipler, som på bunden af corona-krisen i marts 2020. I gennemsnit handles porteføljen til 2,6x cash og 4 selskaber handles til eller under kontantbeholdningen. Det betyder for nogle selskabers vedkommende, at deres pipeline af stoffer ikke er værdisat til noget meningsfuldt beløb. Det er et paradoks, da der gennem 2021 ellers har været et boom i den tidlige del af biotekbranchen, hvor tidlige prækliniske ideer med uprøvede ledelseshold oplever rekordstore valueringer – herunder selskaber der endnu ikke er kommet på børsen endnu.

Det forhold drog det største af vores porteføljeselskaber, Amicus Therapeutics, konsekvensen af i september. Amicus vil nu udskille hele sin genterapi-pipeline i et nyt selskab, Caritas, mens man beholder den kommercielle forretning i Amicus-regi. Caritas bliver børsnoteret via en eksisterende børsskal (en SPAC), hvor der også bliver skudt penge ind fra andre investorer og 50 mio. USD fra Amicus. Når hele transaktionen er gennemført vil Amicus eje 36% af Caritas, og Amicus vil uden den dyre genterapi-udviklingsprojekterne blive profitabelt hurtigere. Forventeligt vil det allerede ske fra 2023 med potentielt 2 lægemidler, der kan opnå et salg på mere end 1 milliard USD. Galafold omsætter idag for over 300 mio. USD i Fabry Disease og vil forventeligt blive godkendt i Pompe i sommeren 2022. Vi begræder naturligvis, at man ikke kan holde på den pipeline, der er købt fra Penn State University. Selskabet begrunder sit træk med, at man ønsker at få værdierne frem for investorerne, og det kan vi så håbe bliver tilfældet, men det er en kortsigtet strategi, som ikke tjener ejernes langsigtede interesser i at skabe et stort og potent biopharmaselskab.

Vi er også af den overbevisning, at pipelinen bliver solgt billigere og til under det beløb selskabet gennem årene har investeret i at udvikle den. Omvendt forstår vi godt, at ledelsen må foretage sig noget, når værdisætningen af ens aktiviteter falder for meget.

I slutningen af måneden fik fonden endnu et lægemiddel godkendt, LivMarli, hvilket er det 4. lægemiddel, der er blevet godkendt i år. Mirum fik BTD i januar 2019 og her lidt over 2½ år efter er lægemidlet godkendt. Medicinen er rettet mod 2.500 børn med en meget slem sygdom, Alagille Syndrome. Prisen bliver i den høje ende af markedets forventninger med en listepris på 390.000 USD årligt. Patienterne fra tidligere kliniske forsøg, som idag får medicinen gratis i et expanded access program, overgår til kommerciel medicin fra næste måned. Det er dog uklart, hvor mange der vil kunne betale for det, inden forsikringsselskaberne har fået orden på reimbursement, og de patienter vil da fortsætte uden at skulle betale.

Vi har erfaret gennem 2021, at selskaberne bliver handlet op inden godkendelse for derefter at falde selv på en fuld godkendelse. Derfor har vi ændret vores handelstaktik og solgt op til godkendelsen. Også i Mirums tilfælde viste det sig at være en rigtig strategi, da fonden har solgt omkring kurs 18-20 inden godkendelse. Aktien handles nu til kurs 17 USD. Vi har beholdt en mindre position og venter på at indtræde igen, når tiden er mere gunstig.

Ønsker du at investere i Breakthrough Biotech A/S?

Assets under management
66M

kurs ultimo
138,66

Fordeling

Kontant

Aktier

Udviklingsstadie

Late Stage Biotek selskaber

Kommercielle Biotek selskaber

Sygdomsområde

Cancer

Sjældne Sygdomme

Infektionssygdomme

Andre sygdomme

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober

Månedsrapport september