Breakthrough Biotech

Historiske data viser, at selskaber, der har opnået fortrinsbehandling og efterfølgende hjælp i udviklingsprocessen hyppigere og hurtigere får deres lægemidler godkendt, hvilket mindsker selskabernes udviklingsomkostninger og hurtigere skaber omsætning i selskabet. Dette er to kritiske faktorer for selskabernes langsigtede værdifastsættelse.

Månedsrapporter

Månedsrapport

Månedsrapport for Advice Capital Breakthrough Biotech A/S

Know more

rapport

Know more
Månedsrapport august

Månedsrapport august

Månedsrapport, rapport

Juli 2019

Juli 2019

Månedsrapport

Juni 2019

Juni 2019

Månedsrapport

Vores tilgang til Biotek

Biotek er en særlig aktiv klasse, som i selskabernes unge år mere skal betragtes som venture investering end som almindelig aktieinvestering. Der er tale om virksomheder hvis forretningsmodel grundlæggende er at bruge penge for at udvikle lægemidler. Det er forbundet med stor risiko, da 90% af stofferne der kommer i fase 1, fejler. Det minder om startup virksomhedernes succes- eller rettere fejlrate.

I venture investeringer går man derfor efter at få pengene 10 gange igen på de investeringer der ender med at blive en succes. De betaler så for alle de andre.

Helt så galt går det trods alt ikke i biotek da selskaberne typisk har flere stoffer i pipelinen, flere muligheder for at lave nye forsøg eller en interessant teknologi og patent platform der har værdi. Men det er en aktivklasse med høj volatilitet og hvor det ikke er sjældent at se stigninger og fald på 30-40% på en dag.

I Breakthrough Biotech udvælger vi konsekvent selskaber der har potentialet til at mangedoble sin markedsværdi for at kompensere for de selskaber der trækker afkastet ned.

Og potentiale for mangedobling er der en del af i biotek.

Men vores tilgang er fundamental anderledes og unik. Vi ønsker ikke at tage ventureinvesteringens risiko men tager gerne mangedoblingspotentialet. Derfor investerer vi ikke i unge, omend lovende, biotekselskab. 75% af vores investeringer ligger i kommercielle biotekselskaber med et eller flere produkter på markedet.

Vi er primært investeret i Cancer, gen- og immunterapi.

Eksponering

Search

Vi udvælger selskaber med favorabel status fra sundhedsmyndighederne i USA. Ud af tusindvis af globale biotekselskaber fører vi en shortlist på 100 selskaber, hvoraf mellem 20-40 vil indgå i fonden

Selection

Udvælgelsen af selskaberne vil ske ud fra en række kriterier udover myndighedsstemplet. Markedsværdi vil typisk være under $4 milliarder og vi forsøger at undgå emissioner, så selskabet selv kan bringe stoffet forbi fase 3 og mod potentiel godkendelse.

Entry

Vores entry vil ske på 2 principielt forskellige tidspunkter. Enten hvor selskabet har fået godkendt et lægemiddel og vi vurderer at markedet underskyder potentialet. Eller i de situationer hvor selskabet handles i omegnen af sin kassebeholdning, eksempelvis efter et fejlet forsøg.

Monitor

Vi overvåger og analyserer alle selskaber løbende inhouse. Vi er med på alle conference call, til alle events og ved alle regnskaber. Dermed kender vi triggere og events i samtlige selskaber.

Rebalancering og risk management

Som del af vores aktive management vil vi konstant vurdere vores samlede eksponering i selskabet. Det betyder at fonden vil have skiftende positioner i et selskab afhængigt af timing af events, og selskabets markedsværdi.

Exit

Når casen er modnet og selskabet begynder at have stabil indtjening og er transformeret mod mere normale analyse multiple som p/e og indre værdi så vil vi langsomt mindske positionen medmindre pipelinen tilsiger andet.

Vi er nu børsnoteret med første handelsdag 18. oktober